Modele cereri / formulare

- Cerere audiență - timp de completare 10 minute;
Formular solicitare drepturi - timp de completare 5 minute;
Solicitare de informații de interes public în baza Legii 544/2001 - timp de completare 10 minute;
- Formular reclamație refuz - timp de completare 7 minute;
- Formular reclamație neprimire informații în termenul legal - timp de completare 7 minute;
- Formular petiție - timp de completare 10 minute;