Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
2Organigramă
    Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei 
    

3. Carieră -  anunţurile posturilor scoase la concurs 

Cerere de înscriere la concurs

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2022:

Inginer construcții hidrotehnice în cadrul Departament Diriginți de Șantier: anunț si bibliografie
Inginer în cadrul Compartiment Flotă Tehnică: anunț și bibliografie
Îngrijitori în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Pilot maritim pentru canalele navigabile la Departament Management Trafic Naval: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Economist in cadrul Departament Contabilitate: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Compartiment Masuratori Hidro-Topo: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunt si bibilografie
Jurisconsult în cadrul Departamentului Proiecte Europene: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Agigea: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Fochist în cadrul Compartimentului Energetic Întreținere PRAM: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrare porturi - Port Basarabi: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunț și bibliografie
Mașinist la instalațiile de turbine hidraulice în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Marinari în cadrul Compartimentului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician echipamente electrice şi energetice în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Inginer electromecanic Departament Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie

2021
Conducator autospeciala PSI în cadrul Informatii Clasificate si Situatii de Urgenta: anunt si bibliografie
Cadru tehnic PSI in cadrul Compartiment Informatii Clasificate: anunt si bibliografie
Functionar administrativ, studii superioare, in cadrul Compartiment Auto: anunt si bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Tenician IT la Departament Management Ecluze şi Staţii Pompare: anunt si bibliografie
Muncitor necalificat la Compartiment Întreținere-Reparații: anunț si bibliografie
Masinist instalatii de turbine hidraulice la Ecluza Agigea: anunt si bibliografie
Inginer intretinere si exploatare nave in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliorafie
Controlor trafic în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician contructor instalator AMC în cadrul Compartiment Măsuratori Hidrografice Topografice: anunț și bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Navodari: anunț și bibliografie
Expert achiziții publice în cadrul Departamentului Achiziții: anunț și bibliografie
Electrician si inginer electric in cadrul Compartimentului Energetic si Intretinere PRAM: anunț și bibliografie.
Inginer construcţii în cadrul Departamentului Diriginţi de Şantier - Derulare Contracte: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Departamentului Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie
Juristconsut Compartiment Guvernanță Corporativă: anunț și bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Compartiment Intretinere-Reparatii: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunţ şi bibliografie
Electrician constructor instalator AMC în cadrul Compartimentului Măsurători Hidro TOPO -UCC: anunţ şi bibliografie
Maşinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Sofer in cadrul Compartiment Canal Dunare-Bucuresti: anunt si bibliografie
Capitan fluvial categoria A in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Electrician echipamente electrice si energetice Statii de Pompare: anunt si bibliografie
Tehnician electromecanic durata nedeterminata Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Căpitan fluvial - Serviciul Flotă tehnică: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ - Serviciul Administrativ Depozit: anunţ şi bibliografie
Inginer electromencanic - Serviciul Tehnic: anunţ şi bibliografie
Tehnician în cadrul Biroului Măsurători - Hidrografice Topografice UCC: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ - Depozit: anunţ şi bibliografie
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicaţii  Semnalizări: anunţ şi bibliografie
Fochist în cadrul Serviciului Energetic Întreţinere Sisteme Electrice: anunţ şi bibliografie
Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul Serviciului Prevenire şi Protecţie: anunţ şi bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Biroului Aprovizionare: anunț și bibliografie 
Electricieni echipamente electrice şi energetice în cadrul Staţiilor de Pompare: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Serviciului Tehnic: anunţ şi bibliografie
Ingineri în cadrul Serviciului Patrimoniu: anunţ şi bibliografie