Accesul publicului la informaţia privind mediul

Avem obligaţii faţă de generaţiile viitoare, atingerea unei dezvoltări durabile.
Cum :

 • prin implicarea factorilor interesati
 • interactiunea dintre public si autoritatile publice, într-un context democratic, fundamenteaza procesul de participare a publicului la deciziile privind mediul

Un pas important : Accesul publicului la informaţia privind mediul

 • este un drept ?
 • este o datorie ?
 • cum se asigura ?

Este vorba despre :

 • transparenta, responsabilitate, si disponibilitatea de a raspunde
 • este unul din drepturile omului
 1. Ce drepturi are publicul
 2. Ce informatie privind mediul se pune în mod activ la dispozitia publicului
 3. Ce faceti pentru a afla ce informatii privind mediul detin autoritatile publice
 4. Se poate refuza o solicitare de informatie privind mediul
 5. Cînd nu se respinge o solicitare de informatie privind mediul ?
 6. Public nemultumit ?
 7. Anexa - Tipul de informatie

  1.  CE DREPTURI  ARE PUBLICUL
Sa fie informat despre :
-orice este informatie privind mediul;
-o amenintare iminenta asupra sanatatii umane din cauze naturale sau provocata de activitati umane;
-o amenintare iminenta asupra mediului din cauze naturale sau provocata de activitati umane;
-operatorii economici care desfasoara activitati pe baza de autorizatie/autorizatie integrata de mediu, despre consecintele acestor activitati si/sau produselor lor asupra mediului;
Sa solicite :
-punerea la dispozitia sa a informatiei privind mediul;
Cui solicita ?
-autoritatilor publice care detin informatii privind mediul, adica nu numai autoritatilor publice pentru protectia mediului;
Mai exact, cui solicita ?
-compartimentelor specializate de informare si relatii publice din cadrul autoritatilor publice
Cum solicita ?
-în scris
Alte mijloace de informare directa :
-paginile web ale autoritatilor publice pentru protectia mediului;
-paginile web ale altor autoritati publice;
-bazele de date cu informatia privind mediul;
-pliante aflate la sediul autoritatilor de mediu;
-emisiuni radio/TV, presa scrisa, comunicate de presa.


2. CE  INFORMATIE PRIVIND MEDIUL SE PUNE ÎN MOD ACTIV LA DISPOZITIA PUBLICULUI
-tratate, conventii si acorduri internationale la care România este parte;
-legislatia nationala privind mediul;
-politici, planuri si programe în legatura cu mediul;
-rapoartele privind starea mediului;
-datele/rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activitatilor ce afecteaza sau pot afecta mediul;
-avizele, acordurile si autorizatiile pentru activitatile cu impact asupra mediului;
-studiile de impact asupra mediului;
-evaluarile de risc privind elementele de mediu;
-conventiile încheiate între autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, sau indicarea locului unde o astfel de informatie poate fi gasita.


3. CE  FACETI PENTRU A AFLA CE INFORMATII PRIVIND MEDIUL DETIN AUTORITATILE PUBLICE  
Va adresati autoritatilor publice pentru protectia mediului deoarece acestea sunt obligate sa :
-afiseze pe site-ul propriu lista informatiilor de mediu detinute, astfel :
MMGA, la adresa www.mmediu.ro;
ANPM, la adresa www.anpm.ro;
-elaboreze baza de date cu informatia privind mediul, diseminata în mod activ si sa asigure accesul publicului prin includerea acesteia pe pagina proprie web
-asigure actualizarea bazelor de date, anual
ESTE GRATUIT ACCESUL LA INFORMATIA PRIVIND MEDIUL ?
DA,
accesul la orice liste sau registre cu informatii de mediu este gratuit daca acestea sunt examinate pe loc;
ÎNSA,
SE APLICA TARIFE, în cazul în care solicitarea de informatie privind mediul implica realizarea de copii.
ASADAR : publicul achita costul copierii.
Informatia poate fi solicitata pe hârtie, discheta, sub forma de înregistrari audio/video, Cd, posta electronica.
îN CÎT TIMP SE RASPUNDE UNEI SOLICITARI SCRISE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL ?
-în maxim 1 luna de la data înregistrarii cererii la autoritatea publica
-termenul de 1 luna se poate prelungi la 2 luni daca volumul si complexitatea informatiei solicitate sunt foarte mari.


4. SE POATE REFUZA O SOLICITARE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL?  
DA, daca dezvaluirea acesteia afecteaza :
-confidentialitatea procedurilor autoritatilor publice
-relatiile internationale, securitatea publica sau apararea nationala
-cursul justitiei
-confidentialitatea informatiilor comerciale sau industriale (protejarea unui interes economic legitim)
-drepturile de proprietate intelectuala
-confidentialitatea datelor personale si/sau a dosarelor privind o persoana fizica, in cazul în care acea persoana nu a consimtit la divulgarea catre public a informatiilor
-interesele sau protectia oricarei persoane care a oferit voluntar informatiile cerute, fara ca acea parte sa aiba obligatia legala sau sa fie posibil a fi obligata legal sa furnizeze informatiile, cu exceptia cazului în care acea persoana a consimtit la divulgarea informatiei respective
-protectia mediului la care se refera astfel de informatii cum ar fi localizarea speciilor rare.
MAI POATE FI REFUZATA SI CÂND :
-informatia solicitata nu este detinuta de sau pentru autoritatea publica la care a fost înaintata cererea
-cererea este în mod evident nerezolvabila
-cererea este formulata într-o maniera prea generala
-cererea priveste materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate
-cererea priveste sistemul de comunicatii interne


5. CÂND NU SE RESPINGE O SOLICITARE DE INFORMATIE PRIVIND MEDIUL ?  
-când aceasta se refera la emisii, descarcari sau alte evacuari de poluanti în mediu
-în ce termen : se tine cont de termenul specificat de solicitant, cât mai repede posibil dar nu mai târziu de 1 luna de la data înregistrarii cererii
Accesul la informatia privind mediul pe baza tehnologiei electronice si/sau a telecomunicatiilor computerizate


6. PUBLIC NEMULTUMIT ?
Acces la justitie, astfel :
Orice persoana nemultumita de raspunsul primit la o cerere de furnizare a informatiei privind mediul are dreptul sa actioneze astfel :
-plângere prealabila adresata conducatorului autoritatii publice de la care a primit raspunsul nesatisfacator;
-cerere la instanta de contencios administrativ competenta, daca nu este multumit de solutionarea plângerii prealabile
Vezi Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Citeste H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul (M.Of.760/2005)
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.
Str.Ecluzei,  nr.1, Agigea, Constanta
E-mail: gapm[@]acn[.]ro ;
Pagina web : www.acn.ro


7. Tipul de informatie
Anexa C
la Ordinul M.P.A.M. nr.1182/2002
Mai 2011
4.CN Administratia Canalelor Navigabile S.A.
Judetul CONSTANTA
Denumirea autoritatii publice care completeaza formularul : C.N. "A.C.N." S.A.
Sediul social : Strada Ecluzei , nr.1, Agigea, Constanta
Nr.telefon/fax : 0241 702721 / 0241 737711, 0241 738045
Adresa e-mail : compania[@]acn[.]ro
Adresa pagina Internet : www.acn.ro
Compartimentul specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia
Birou Gospod. Ape - Prot.Mediu
Nr.telefon/fax :0241 702721 / 0241 737711
Adresa e-mail : gapm[@]acn[.]ro ;
Persoane de contact : Florentina Pancu-Vlad, Bogdan Cutova

Nr.  Tipul informatiei privind mediul detinuta Conditiile de disponibilizare a informatiei * 1  
Descriere succinta * 2) Denumire Cod
 1 Situatia emisiilor de poluanti in atmosfera de la centralele proprii pentru incalzire Aer si atmosfera A1 Hartie sau electronic
 2 Buletine de analiza la apele uzate menajere neepurate si incomplet epurate, deversate in canalele navigabile, prin canalizarile pluviale din localitatile Medgidia si Cernavoda si de la Statiile de Epurare din Medgidia si Poarta Alba Apa  A2 Hartie sau electronic
 3  Buletine de analiza la apa din Canalele Navigabile Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba – Midia Navodari     Hartie sau electronic
 4 Evenimente de poluari accidentale cu hidrocarburi     Hartie
 5 Depozitarea necontrolata a deseurilor pe zona de protectie a canalelor navigabile Deseuri  B5 Hartie
 6 Avize conform OG 79/2000 privind regimul navigatiei pe CDMN si CPAMN, modificata si completata de Lg 55/2002 Avize, acorduri si autorizatii de mediu  B6 Hartie sau electronic
 7 Plan de gestiune a deseurilor, Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pe canalele navigabile, Plan de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri Planuri si programe de actiune  B11 Hartie sau electronic

 

8 . INFORMARE TRIMESTRIALĂ PRIVIND MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU