Denumire contract: Servicii de asigurare de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si directorilor numiti conform OUG 109/2011
CPV 66516500-5 Servicii de asigurare a răspunderii profesionale
Valoare contractată (fără TVA): 43.000 lei
Tipul procedurii: Achizitie directa
Număr oferte primite: 2
Contract nr. 1536/19.02.2020
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: OMNIASIG VIENA INSURANCE GROUP S.A.