Denumire contract: Servicii de tiparire produse informative si de promovare pentru Companie
CPV 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe ; 39294100-0 Produse informative şi de promovare
Valoare contractată (fără TVA): 12.600 lei
Tipul procedurii: Achiziție directă 
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1539/02.03.2020
Durata contractului: 10.03.2020
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: MAXIM PETRU MAXIM-PRIMITIVE ART COLLECTION I.F