Denumire contract: SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
CPV: 79414000-9 - Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
Valoare contractată (fără TVA): 60.000 lei
Tipul procedurii: Achiziţie directă
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1546/03.07.2020
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:SC PLURI CONSULTANTS ROMANIA