Denumire contract: Intreţinere drum acces la Ecluza Ovidiu
CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri
Valoare contractată (fără TVA): 245.661,95 lei
Tipul procedurii: Achiziţie directă
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1557/08.10.2020
Durata contractului: 24 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC Ambient Building SRL