Denumire contract:  REABILITARE REDUCTOR AGREGAT DE POMPARE TIP AV 2800 nr.1
CORP B - STATIA DE POMPARE COMPLEXA CERNAVODA
CPV : 50531000-6 
Valoare contractată (fără TVA): 128.600,0 LEI
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1628/15.09.2021
Durata contractului: 3 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:
SC RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE SA