Denumire contract: Service sisteme de calcul şi echipamente periferice reţea ACN şi intervenţii accidentale
CPV : 50300000-8
Valoare contractată (fără TVA): 36.800 LEI
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1643/05.11.2021
Durata contractului:   12  luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: 

SC GMB Computers SRL