Denumire contract: “Reparaţie faţadă turn comandă navigaţie şi conductă scurgere apă menajeră Ecluza Năvodari’’
CPV : 45443000-4 Lucrari de fatade
Valoare contractată (fără TVA): 98.286,95 LEI
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1605/09.06.2021
Durata contractului: 2 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC AMBIENT BUILDING SRL