Denumire contract furnizare “Calculator laptop, calculator all in one, calculator desktop, server domeniu, server aplicaţii ”
Cod CPV: 30213300-8 Computer de birou, 30213100-6 Computere portabile; 48820000-2 Servere
Valoare contractată (fără TVA): 89.800,00 lei
Tipul procedurii: achiziție directă
Număr oferte primite: 2
Contract nr. 1674 / 01.03.2022
Durata contractului: 30 zile
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:SC GMB COMPUTERS SRL