Denumire contract: ASIGURARI PARC AUTO
CPV :  66516100-1 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto;
           66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor
Valoare contractată (fără TVA): LOT 1 – RCA: 28.880,0 LEI fara TVA
                                                  LOT 2 – CASCO: 105.754,0 lei fara TVA
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1676/11.03.2022
Durata contractului: 12 LUNI
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: OMNIASIG VIENNA INSURANCE SA