Denumire contract : „Service software și hardware aferent sistemului de monitorizare a calității apei”
CPV: 72267000-4 - Servicii de întreținere și reparații de software;
Valoare contractată (fără TVA): 87.600,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1696 / 27.06.2022
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:
SC GMB COMPUTERS SRL