Denumire contract: “Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice ale C.N. A.C.N. S.A.”
CPV : 90460000-9 Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice
Valoare contractată (fără TVA): 32.655 LEI
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1700/26.07.2022
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL