Denumire contract: Reabilitare echipamente VHF din cadrul sistemului RoRIS
CPV : 45312330-9-2 Lucrari de instalare de antene radio
Valoare contractată (fără TVA): 80.834,49 LEI
Tipul procedurii: achizitie directa
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1720/10.10.2022
Durata contractului: 3 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC GMB COMPUTERS SRL