Denumire contract : „Verificare compas magnetic si barometru (Costinești 3 si Izvoru Mare) și măsurători rezistente de izolații la instalațiile electrice (Peștera Izvoru Mare,Costinești 3,Miozotis)’’.
Cod CPV: 50430000-8 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie 
Valoare contractată (fără TVA): 10.000,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1750 / 19.12.2022
Durata contractului:  10 zile
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC ANCOM 96 SRL