Denumire contract: Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie
Cod CPV: 90923000-3 ; 90921000-9
Valoare contractată (fără TVA):108.336,94 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite:
Contract nr. 1773/10.04.2023
Durata contractului: 30.SEPT 2023
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: MIHAILIDIS & CO LTD SRL