Denumire contract: Reabilitare imprejmuire si copertina rezervoare exterioare de ulei uzat si reabilitare imprejmuire transformatoare exterioare 6/0,4 KV - SPC”
Cod CPV: 45342000-6
Valoare contractată (fără TVA):93.656,13 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite:
Contract nr. 1774/11.04.2023
Durata contractului: 3 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: MIR-ELIS CONSTRUCT SRL