Denumire contract: Revizie și intervenție accidentală aparate de aer condiționat
Cod CPV: 50800000-3
Valoare contractată (fără TVA): 25.000,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite:
Contract nr. 1784/05.07.2023
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:A&D ELECTRO SERVICE SRL