Denumire contract: Service statii de epurare Monobloc proprii AcN
Cod CPV: 5045259100-8
Valoare contractată (fără TVA): 88.200,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite:
Contract nr. 1791/27.07.2023
Durata contractului: 6 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: CABLENET SRL