Denumire contract: Service sisteme de masura nivele
Cod CPV: 50413000-3
Valoare contractată (fără TVA): 88.000,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite:
Contract nr. 1795/30.08.2023
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: BIT SPACE SRL