Selectați limba dvs

1) TARIFE SERVICII TRANZITARE

Nr.crt. PRESTAȚIA TARIF  UNITAR [LEI] UM
TARIFE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje în convoi și nave fluviale, ponderat funcție de km. parcurși, indiferent de încarcătură 1,4820 TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă, ponderat funcție de km. parcurși 9,8578 TRN
3 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave tehnice, ponderat funcție de km. parcurși 3,1562 LBD
4 Tarif tranzitare canale navigabile pentru împingătoare și remorchere, ponderat funcție de km. parcurși 1,5978 CP
5 Tarif minim tranzitare cu ecluzare nave 996,90 navă
6 Tarif minim tranzitare fără ecluzare nave 498,45 navă
7 Tarif minim tranzitare cu/fără ecluzare nave de agrement 498,45 navă

FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:

1. Manevra nu se taxeaza si reprezinta miscarea necesara si inclusa in procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maxima a ansamblului de nave sa nu depaseasca 120 m) pe Canalul Poarta Alba – Midia Navodari; inseamna deplasarea intre danele aceluiasi port, sau in zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.
2. La tranzitarea canalelor navigabile de catre nave de pasageri se va aplica o facilitate constand in reducerea  cu 50 % a tarifului unitar, astfel: 
- de la 3,1562 LEI/LBD,  la 1,5781 LEI/LBD.

3. La tranzitarea canalelor navigabile de catre nave fluviale incarcate cu containere se va aplica tariful de 1.3931 LEI/tona capacitate.

 TARIFE PENTRU UTILIZARE INFRASTRUCTURĂ (CHEIAJ):
1 Tarif pentru împingătoare și remorchere 0,1003 LEI/CP/zi
2 Tarif pentru alte nave tehnice 1,0287 LEI/LBD/zi
3 Tarif pentru nave de navigație interioară propulsate și nepropulsate 0,1135 LEI/TC/zi
4 Tarif pentru nave fluvio - maritime 0,8912 LEI/TRN/zi
 
FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU  UTILIZAREA INFRASTRUCTURII (CHEIAJ):

 

1. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) pentru navele care ierneaza (noiembrie – martie) minim 30 de zile calendaristice consecutive in porturile aflate in administrarea companiei este de 150 EURO/luna/nava, fara TVA si se aplică cu conditia solicitarii beneficiarului (agent/armator).
2. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) in locuri/puncte izolate de operare este de 150 EURO /luna/nava fara TVA si se aplică cu conditia solicitarii beneficiarului (agent/armator).
3. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe in situatia stationarii navelor de pasageri, in porturi sau alte zone dedicate.
4. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe în situațiile în care, din motive neimputabile beneficiarului (agent/armator), respectiv manevre restricționate în porturile Constanța sau Midia, așteptare intrare/ieșire pe/de pe CDMN și CPAMN, așteptare în vederea ecluzării, vânt peste 14 m/sec, ceață densă, pod de gheață (exceptând navele aflate la iernat), navele acestuia sunt obligate să acosteze la estacade, conform dispozițiilor CTO.
5. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) pentru stationarea navelor aflate in reparatii pe canalele navigabile, este de 150 EURO /luna/nava, fara TVA si se aplică cu conditia solicitarii beneficiarului (agent/armator).

  

Tarif pentru nave de pescuit                  263,48   LEI/lună
 
TAIFE PENTRU SERVICIUL DE PILOTAJ
Tarif de bază pentru serviciul de pilotaj 384,80 LEI/ORA
 

Precizări cu privire la aplicarea tarifelor:

1. Tarifele nu contin TVA.
2. Tarifele pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt stabilite pentru traversare totala sau partiala (ponderat in functie de km. parcursi) a canalelor navigabile.
3. Tarifele se incaseaza de la fiecare nava pentru o trecere intr-un singur sens sau pe convoi (tone capacitate), dupa caz. Pentru convoaiele formate din una sau mai multe barje care utilizeaza ca propulsie un impingator sau un remorcher, nava propulsoare nu se taxeaza. 
4. Stabilirea sumei de plata pentru navele care tranziteaza canalele navigabile se face pe baza certificatelor de tonaj si a atestatelor de bord ale navelor, dupa cum urmeaza:
a) – pentru navele fluviale de transport marfa pe tona capacitate (TC);
b) – pentru navele maritime si maritime – fluviale pe tona registru net (TRN);
c) – pentru navele destinate operatiunilor de remorcare si impingere (care naviga independent sau in convoiul remorcat/impins de o alta nava) pe unitatea de putere – cai putere (CP). In cazul in care in documentele navei, puterea este indicata in alte unitati decat cele utilizate la stabilirea sumei de plata, se vor face transformarile corespunzatoare.
d) – pentru navele tehnice, instalatii plutitoare, nave de pescuit si nave de pasageri, stabilirea sumei de plata se va face pe baza volumului dat de produsul: lungimea maxima x latimea maxima x pescajul maxim (LBT).
5. Tariful minim se aplică tranzitărilor a căror valoare, rezultată din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (în funcție de tipul navei), tariful unitar aplicabil și coeficientul calculat pentru distanța parcursă, este mai mică decat tariful propus pentru aceasta prestatie. 
6. Pentru deplasările împingătoarelor și remorcherelor în zonele de intrare pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă Midia Năvodari (Bief I și Bief III), fără ecluzare se aplica urmatorul  algoritm de calcul : tarif x cai putere x coeficient de distanta.
7. Stabilirea sumei de plata pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara (stationare, operare, cheiaj), se realizeaza aplicand tariful unitar in functie de categoria navelor (TC,TRN, CP, LBT).
8. Tariful utilizare infrastructura portuara (cheiaj) se aplica pentru numarul de zile de escala. 
9. Pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara mai putin de 24 de ore, tarifele  se aplica pentru o zi.
10. Locul de operare reprezinta acea zona situata pe infrastructura Canalului Dunare Marea Neagra sau a Canalului Poarta Alba Midia Navodari, in afara porturilor, care dispune de amenajari permanente pentru acostatrea in siguranta a navelor, in vederea efectuarii operatiunilor de incarcare/descarcare.
11. Punctul izolat de operare reprezinta acea zona situata pe infrastructura Canalului Dunare Marea Neagra sau a Canalului Poarta Alba Midia Navodari, in afara porturilor si a locurilor de operare, unde a fost executata o amenajare, avand caracter temporar, pentru acostarea in siguranta a navelor, in vederea efectuarii unor operatiuni temporare de incarcare/descarcare.
12. Tariful de utilizare infrastructura pentru stationarea navelor aflate in reparatii pe canale navigabile se poate aplica in urmatoarele conditii:
- La solicitarea beneficiarului, pentru o perioada de maxim 6 luni, cu drept de prelungire cu aprobarea conducerii;
- In functie de disponibilitati si in locuri acceptate de administratie;
- Fara ingradirea operatiunilor de incarcare/descarcare sau a altor manevre efectuate de alte nave.
- Prin prezentarea catre administratie a unor documente care atesta stationarea cauzata de reparatia navelor: Documente care atesta lucrarile, Autorizatie emisa de Capitanie privind reparatia navei (Permis de lucru cu focul, autorizatie lucrari motor, etc), dupa caz.
- Tariful se va aplica proportional, in functie de numarul de zile de stationare.

 

2) TARIFE DE INCHIRIERE 

Tariful minim de închiriere se stabilește de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, prin raportare la tariful fundamentat de către CN ACN SA și avizat de C.S.D.N. în baza cheltuielilor din contabilitatea de gestiune a companiei.
Tariful de închiriere aprobat reprezintă tariful minim de pornire a licitației publice cu strigare.
Pe baza tarifului licitat se calculează valoarea chiriei, astfel:
(suprafaţa) MP x (tarif) EURO/ MP / LUNA = (valoare chirie) EURO/ LUNA


3) TARIFE EMITEREA AVIZE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI
A. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDMN și CPAMN
PERSOANE JURIDICE – 1.163,54 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 592,67 lei fără TVA
B. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDB
PERSOANE JURIDICE – 1.646,48 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 1.339,08 lei fără TVA


4) TARIF PENTRU ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA carnetelor de lucru în porturi pentru muncitorii portuari – 32,81 lei fără TVA


5) TARIF PENTRU AVIZAREA ANUALĂ A CARNETELOR DE LUCRU în porturi pentru muncitorii portuari – 12,93 lei fără TVA


6) Tarif pentru eliberarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval
(buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor şi magaziilor navelor) - 702,61 lei fără TVA


7) Tarif pentru reavizarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval (buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor și magaziilor navelor) – 175,65 lei fără TVA

8) TARIFE SERVICII APĂ

 # SERVICII Tarif avizat
lei/1000mc
1 TARIF APĂ PRELEVATĂ CPAMN 16,28
2 TARIF APĂ PRELEVATĂ POTABILIZARE 16,33
3 TARIF APĂ PRELEVATĂ STAȚII DE POMPARE 57,53
4  TARIF APĂ PRELEVATĂ ALȚI BENEFICIARI
48,84
5 TARIF APĂ TRANZITATĂ Bief I CNE 0,25
TARIF APĂ TRANZITATĂ  HIDRO 0,75
TARIF APĂ DEVERSATĂ RĂCIRE REACTOARE 1,46
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIVERȘI BENEFICIARI 26,48
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIN STAȚII DE EPURARE 4,11

 

9) Tarife acces permise auto

Consiliul de Administraţie al C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A a aprobat prin Hotărarea nr.20/13.04.2020 acordarea următoarelor măsuri/facilităţi :
-  suspendarea aplicării tarifelor pentru acces permise auto (zilnic, lunar, anual) în Portul Medgidia şi Portul Basarabi, până la data finalizării proiectelor de modernizare.

Arhivă tarife tranzit

Coeficienţi de distanţa
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobată prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificata prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa 1
Tarife valabile pâna la 31.12.2018 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2019 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2020 - Anexa 1, Facilități
Tarife valabile până la 31.12.2021 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2022 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2023 - Anexa 1

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.