Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

In temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, CN ACN SA aduce la cunoştinţă asociaţiilor patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiilor sindicale reprezentative, următoarele proiecte de contracte cadru:

1. Proiect de contract - cadru de Subconcesiune; Anexe
2. Proiect de contract - cadru de închiriere platformă portuară  (domeniul privat al companiei naţionale) şi teren aferent  (domeniul public al statului); Anexe
3. Proiect de contract - cadru închiriere teren domeniul public al statului ; Anexe
4. Proiect de contract - cadru prestări servicii; AnexeConvenţii
5.Proiect de contract - cadru furnizare energie electrică
6. Proiect de contract - Deversare ape şi ape pluviale; Anexa1; Anexa 2
7. Proiect de contract - Prelevare apă; Anexa 1; Anexa 2
8. Proiect de contract - Refurnizare apă; Anexa 2
9. Proiect de contract - Permise acces în porturile Medgidia şi Basarabi ; Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3
10.Proiect contract - Tranzitare apa; Anexa 1, Anexa 2
11. Indicatori porturi

Vă reamintim că în data de 22.08.2018 vor avea loc negocieri la următoarele proiecte de contracte cadru :

Nr.crt Data ora Tip serviciu
15 22.08.2018 10:00

Tranzitare canale navigabile

       

 

Invitaţie negocieri

Negocierile proiectelor de contracte cadru se vor desfăşura conform Calendarului de negociere

 

In vederea definitivării negocierii cu bună credinţă a clauzelor proiectelor de contracte cadru, asociaţiile patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiile sindicale reprezentative, pot trimite opiniile/propunerile lor în termenul prevăzut în OG. nr.22/1999 art.401 alin.2 :

1. Prin poştă la adresa CN ACN SA  – Str. Ecluzei nr.1 Agigea, 907015, Constanţa, România
2. Prin depunere la secretariatul CN ACN SA - Str. Ecluzei nr.1 Agigea, 907015, Constanţa, România
3. Prin fax la numărul +40.241.737.711/+40.241.738.597
4. Prin poştă electronică la adresa compania[@]acn[.]ro.

 

Propunerile primite privind proiectele de contract cadru:

CNFR NAVROM Galaţi Contract prestări servicii
CNFR NAVROM Galaţi Convenţie protecţia mediului
TRADING LINE 
Apel
ANIF Contract prelevare apă
RAJA Contract prelevare deversare apă
Garda de Coastă Contract de refurnizare apă

 

 

informare 17 Normele de fundamentare ale tarifelor practicate de CN ACN SA vor fi aduse la cunoştinţa asociaţiilor patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiilor sindicale reprezentative, după prezentarea acestora membrilor Consiliului de Administraţie.