Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE (provizoriu)

Preşedinte
Victor Badea
Membrii : 

(Situaţie afiliere politică membri Consiliu de Administraţie conform Declaraţii de interese anexate)

Victor Badea, începând cu data de 16.09.2018 - Declaraţie de avere şi interese |CV
Alina Luminiţa Catan, începând cu data de 22.09.2018 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Voicu Cheţa, începând cu data de 22.09.2018 - Declaraţie de avere şi interese      |  CV
Sorin - Lucian Ionescu, începând cu data de 22.09.2018 - Declaraţie de avere şi interese   | CV
Ion Laurenţiu Voicu, începând cu data de 22.09.2018 - Declaraţie de avere şi interese CV 
Călin Cristian Forţ, începând cu data de 22.09.2018. Declarație de avere și interese | CV

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație/directorilor cu mandat.

Situație privind procedura de selecție și de revocare a membrilor Consiliului de Administrație în ultimii trei ani și motivele revocărilor.

Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2019-2023 privind selecția Consiliului de Administrație
Forma contractului de mandat aprobată prin HAGA nr.14 din data de 20.09.2016
Forma contractului de mandat aprobată prin HAGA nr.1 din data de 04.02.2013
Bugetul pentru investiții în ultimii trei ani financiari.
Cheltuielile totale cu personalul în ultimii trei ani.
Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali.
Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat: nu este cazul

COMITETE CONSULTATIVE
 
Comitet Consultativ de Audit:

Sorin Lucian Ionescu
Alina Luminiţa Catan

Comitet Consultativ de Nominalizare şi Remunerare:

Victor Badea
Voicu Cheţa
Călin Cristian Forţ
Ion Laurenţiu Voicu

Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Audit
Regulamentul de funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Rapoarte anuale

Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2017
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2016
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2015
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2014
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2013

Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Document

 
Detalierea serviciilor oferite de companie în interes public:

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. presteaza catre BENEFICIARI (agenti/armatori) servicii de tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati conform prevederilor legislative in vigoare.
-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. asigura alte activitati conexe transportului naval.

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului și bunuri domeniu privat al companiei în mod nediscriminatoriu, a următoarelor servicii publice:
1. Servicii de închiriere/ subconcesionare bunuri:
a) domeniul public a statului ( terenuri în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și de-a lungul de-a lungul celor doua canale C.D.M.N. și C.P.A.M.N.);
b) domeniul privat al companiei (platforme, clădiri, anexe, magazii, spații în stațiile Radioreleu și sediu ACN).
2. Servicii privind accesul în porturi prin emiterea permiselor de acces.
3. Servicii de avizare documentații în vederea executării de lucrări pe zona de protecție a canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N.
4. Servicii privind eliberare/vizare carnete de lucru în porturi pentru muncitorii portuari care efectuează muncă specifică în porturi.

 -C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.  asigură conform regulamentelor de funcţionare şi exploatare a canalelor navigabile (CDMN - canalul Dunare – Marea Neagră şi CPAMN - canalul Poarta Albă – Midia-Navodari),  următoarele servicii publice:
1. Servicii de deversare apă - (descarcarea volumelor de apă uzată şi epurată, rezultată din procesul de uzinare al beneficiarilor de contracte);
2. Servicii de prelevare apă - (extragere volume de apă de către beneficiarii de contracte) pentru uzul în industrie, potabilizare şi irigaţii (agricultură);
3. Servicii de tranzitare apă - (asigurarea în punctul de uzinare al beneficiarilor de contracte a volumelor de apă necesare);
4. Servicii de refurnizare apă potabilă - (refurnizarea volumelor de apă potabilă preluate de la SC RAJA SA, prin reţeaua proprie de distribuţie);

 Menţionarea obiectivului de politică publică a companiei se va publica după aprobarea Scrisorii de aşteptări

Detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei:
      Registrul riscurilor
      Plan de implementare măsuri control

Declaraţie privind sprijinirea Strategiei Naționale Anticorupţie 2016-2020
Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 

Raportul de audit extern
Raportul anual al companiei