Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Document

 
Detalierea serviciilor puse la dispoziţie de companie în interes public:

a. Prin Serviciul Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului (GAPM), asigură conform regulamentelor de funcţionare şi exploatare a canalelor navigabile (CDMN - canalul Dunare – Marea Neagră şi CPAMN - canalul Poarta Albă – Midia-Navodari),  următoarele servicii publice:
1. Servicii de deversare apă - (descarcarea volumelor de apă uzată şi epurată, rezultată din procesul de uzinare al beneficiarilor de contracte);
2. Servicii de prelevare apă - (extragere volume de apă de către beneficiarii de contracte) pentru uzul în industrie, potabilizare şi irigaţii (agricultură);
3. Servicii de tranzitare apă - (asigurarea în punctul de uzinare al beneficiarilor de contracte a volumelor de apă necesare);
4. Servicii de refurnizare apă potabilă - (refurnizarea volumelor de apă potabilă preluate de la SC RAJA SA, prin reţeaua proprie de distribuţie);

b. Prin Serviciul Patrimoniu pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând
domeniului public al statului și bunuri domeniu privat al companiei în mod nediscriminatoriu, a următoarelor servicii publice:
1. Servicii de închiriere/ subconcesionare bunuri:
a) domeniu public a statului ( terenuri în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și de-a lungul de-a lungul celor doua canale C.D.M.N. și C.P.A.M.N.);
b) domeniu privat al companiei (platforme, clădiri, anexe, magazii, spații în stațiile Radioreleu și sediu ACN).
2. Servicii privind accesul în porturi prin emiterea permiselor de acces.
3. Servicii de avizare documentații în vederea executării de lucrări pe zona de protecție a canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N.
4. Servicii privind eliberare/vizare carnete de lucru în porturi pentru muncitorii portuari care efectuează muncă specifică în porturi.

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. presteaza catre BENEFICIARI(agenti/armatori) servicii de tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati conform prevederilor legislative in vigoare.
-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. asigura alte activitati conexe transportului naval.

 

Menţionarea obiectivului de politică publică a companiei se va publica după aprobarea Scrisorii de aşteptări

Detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei:
      Registrul riscurilor
       Plan de implementare măsuri control

Declaraţie privind sprijinirea noii Strategii Anticorupţie 2016-2020
      Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 

Raportul de audit extern
Raportul anual al companiei

Tabel cu mentiunea ca membrii CA si DG nu au sporuri, bonusuri sau alte beneficii incluse in remuneratia lunara. Tabel
Situatie selectie si revocari administratori. Document