informare 17 În temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. informează operatorii economici cu privire la faptul că sunt publicate spre dezbatere publică, proiectele de contracte - cadru aplicabile în anul 2023.

1.Servicii tranzitare

Contract cadru prestări servicii tranzitareAnexe

2. Închiriere  
Contract cadru de închiriere platformă portuarăAnexe
Contract cadru de închiriere terenAnexe

3. Servicii apă 
Contract cadru pentru deversare apă & pluvialeAnexe
Contract cadru pentru prelevare apă,  Anexe
Contract cadru pentru refurnizare apăAnexe
Contract cadru tranzitare apă,  Anexe

4. Energie electrică
Contract cadru furnizare energie electrică

 Propunerile /opiniile /sugestiile celor interesaţi pot fi transmise până la data de 27.09.2022:

1. Prin poştă la adresa: Str. Ecluzei nr.1, Agigea, 907015, Constanţa, România
2. La secretariatul CN ACN SA din str. Ecluzei nr. 1, Agigea, 907015, Constanţa, România
3. Prin fax la numerele: +40.241.737.711/ +40.241.738.597
4. Prin poştă electronică, la adresa comercial[@]acn[.]ro

informare 17 In temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. informează operatorii economici cu privire la faptul că sunt publicate spre dezbatere publică, proiectele de contracte - cadru de închiriere, subconcesiune și de prestări servicii aplicabile în anul 2022, cu mențiunea că acestea reprezintă formele agreate și negociate în anul 2018.

Propunerile /opiniile /sugestiile celor interesaţi pot fi transmise până la data de 27.08.2021:

1. Prin poştă la adresa: Str. Ecluzei nr.1, Agigea, 907015, Constanţa, România
2. La secretariatul CN ACN SA din str. Ecluzei nr. 1, Agigea, 907015, Constanţa, România
3. Prin fax la numerele: +40.241.737.711/ +40.241.738.597
4. Prin poştă electronică, la adresa comercial[@]acn[.]ro

*)C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. informează operatorii economici cu privire la faptul că pe website-ul companiei www.acn.ro s-au publicat, spre dezbatere publica, Regulile de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari. 
In vederea diminuarii răspândirii virusului SARS-CoV-2, urmând recomandările privind utilizarea sistemelor informatice pentru transmiterea documentelor, vă rugăm să ne înaintați propunerile/observatiile/sugestiile dumneavoastra, în format oficial, pana la data de 24.11.2020:
1. Prin fax la numerele: +40.241.737.711/+40.241.738.597;
2. Prin poştă electronică, la adresa comercial[@]acn[.]ro.
Regulile de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari se vor transmite ulterior, spre avizare/aprobare, catre Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor.

Reguli de navigație , Anexe

*) In temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. informează operatorii economici cu privire la publicarea, spre dezbatere publica, a Anexei nr. 6 la contractul de prestari servicii, document care reprezinta „ Convenţia privind efectuarea serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluvio-maritime pe canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia-Năvodari” întregul anunţ.

Anexa 6 - Convenţia privind efectuarea serviciului de pilotaj  

*)  In temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. informează operatorii economici cu privire la faptul că sunt publicate spre dezbatere publică, proiectele de contracte - cadru de închiriere, subconcesiune și de prestări servicii aplicabile în anul 2020, cu mențiunea că acestea reprezintă formele agreate și negociate în anul 2018.

1. Servicii tranzitare

Contract cadru prestări servicii tranzitareAnexe

2. Închiriere / subconcesiune  
Contract cadru de închiriere platformă portuarăAnexe
Contract cadru de închiriere terenAnexe
Contract cadru subconcesiune teren,   Anexe

3Contract cadru de emitere permise de accesAnexe

4. Servicii apă 
Contract cadru pentru deversare apă & pluvialeAnexe
Contract cadru pentru prelevare apă,  Anexe
Contract cadru pentru refurnizare apăAnexe
Contract cadru tranzitare apă,  Anexe

5. Energie electrică
Contract cadru furnizare energie electrică


Propunerile /opiniile /sugestiile celor interesaţi pot fi transmise până la data de 07.08.2019:

1. Prin poştă la adresa: Str. Ecluzei nr.1, Agigea, 907015, Constanţa, România
2. La secretariatul CN ACN SA din str. Ecluzei nr. 1, Agigea, 907015, Constanţa, România
3. Prin fax la numerele: +40.241.737.711/ +40.241.738.597
4. Prin poştă electronică, la adresa compania[@]acn[.]ro

*) Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A organizează dezbatere publică cu privire la conţinutul documentului „Nota Conceptuală privind modelarea tarifelor de tranzitare a navelor fluviale pe canalele Dunăre Marea Neagră şi Poarta Albă Midia Năvodari, raportat la tona marfa tranzitată” înregistrată la CSDN cu nr.RG 3651/21.03.2019 în data de 11 iunie 2019, ora 11, la sediul ACN.

Persoanele interesate vor confirma participarea, nume şi calitatea/ funcţia, pe email compania[@]acn[.]ro până la data de 07.06.2019

*) Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" S.A extinde termenul pentru dezbaterea publică cu privire la conţinutul documentului „Notă Conceptuală privind modelarea tarifelor de tranzitare a navelor fluviale pe canalele Dunăre Marea Neagră şi Poarta Albă Midia Navodari, raportat la tona marfă tranzitată” înregistrată la CSDN cu nr.RG 3651/21.03.2019 astfel:

-transmitere observaţii: 15.05.2019
-organizarea dezbaterii publice – săptămâna 22 (27-31 mai 2019)

Aceste date au fost agreate de CSDN prin Adresa nr.5641/19.04.2019, înregistrată la CN ACN SA sub nr.4813/06.05.2019.

*) Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A organizează dezbatere publică cu privire la conţinutul documentului „Nota Conceptuală privind modelarea tarifelor de tranzitare a navelor fluviale pe canalele Dunăre Marea Neagră şi Poarta Albă Midia Năvodari, raportat la tona marfa tranzitată” înregistrată la CSDN cu nr.RG 3651/21.03.2019.

Persoanele interesate pot transmite observaţii şi propuneri pe compania[@]acn[.]ro până la data de 25.04.2019, urmând ca în perioada 13-15 mai 2019 să organizeze o întâlnire având ca temă: determinarea impactului generat de Nota conceptuală menţionată mai sus.

*) In temeiul Legii nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, CN ACN SA aduce la cunoştinţă asociaţiilor patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiilor sindicale reprezentative, următoarele proiecte de contracte cadru:

1. Proiect de contract - cadru de Subconcesiune; Anexe
2. Proiect de contract - cadru de închiriere platformă portuară  (domeniul privat al companiei naţionale) şi teren aferent  (domeniul public al statului); Anexe
3. Proiect de contract - cadru închiriere teren domeniul public al statului ; Anexe
4. Proiect de contract - cadru prestări servicii; AnexeConvenţii
5.Proiect de contract - cadru furnizare energie electrică
6. Proiect de contract - Deversare ape şi ape pluviale; Anexa1; Anexa 2
7. Proiect de contract - Prelevare apă; Anexa 1; Anexa 2
8. Proiect de contract - Refurnizare apă; Anexa 2
9. Proiect de contract - Permise acces în porturile Medgidia şi Basarabi ; Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3
10.Proiect contract - Tranzitare apa; Anexa 1, Anexa 2
11. Indicatori porturi

 

Invitaţie negocieri

Negocierile proiectelor de contracte cadru se vor desfăşura conform Calendarului de negociere

In vederea definitivării negocierii cu bună credinţă a clauzelor proiectelor de contracte cadru, asociaţiile patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiile sindicale reprezentative, pot trimite opiniile/propunerile lor în termenul prevăzut în OG. nr.22/1999 art.401 alin.2 :

1. Prin poştă la adresa CN ACN SA  – Str. Ecluzei nr.1 Agigea, 907015, Constanţa, România
2. Prin depunere la secretariatul CN ACN SA - Str. Ecluzei nr.1 Agigea, 907015, Constanţa, România
3. Prin fax la numărul +40.241.737.711/+40.241.738.597
4. Prin poştă electronică la adresa compania[@]acn[.]ro.

Propunerile primite privind proiectele de contract cadru:

CNFR NAVROM Galaţi Contract prestări servicii
CNFR NAVROM Galaţi Convenţie protecţia mediului
TRADING LINE 
Apel
ANIF Contract prelevare apă
RAJA Contract prelevare deversare apă
Garda de Coastă Contract de refurnizare apă

*) Normele de fundamentare ale tarifelor practicate de CN ACN SA vor fi aduse la cunoştinţa asociaţiilor patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiilor sindicale reprezentative, după prezentarea acestora membrilor Consiliului de Administraţie.