Organizare, Transparenţă, Anticorupţie, Declaraţii avere şi interese-arhivă

Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei
Structura organizatorică
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
Program anual al achizițiilor sectoriale
Strategie anuală de achiziţie sectorială
Situaţia drepturilor salariale

Ordin MT nr. 1121/2012

Anexa 1 - achiziții publice în pregătire
Anexa 2 - achiziţii publice în derulare
Anexa 3 - achiziţii publice finalizate
Anexa 4 - stadiul de execuţie al contractelor
Centralizator achizitii publice
Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată (ROGOP) - Situaţie plăţi

Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată 2016
Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată 2015
Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată 2014
Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată 2013
Registrul operaţiunilor generatoare de obligaţii de plată 2012

 Situaţii financiare 2016

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2016
Raportare contabilă la data de 30.06.2016
Bilanţ 2016
Situaţii financiare la bilanţ
Raport auditor extern
Raport anual al administratorilor

Situaţii financiare 2015

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2015
Raportare contabilă la data de 30.06.2015
Bilanţ 2015
Situaţii financiare la bilanţ
Raport auditor extern
Raport anual al administratorilor

Situaţii financiare 2014

Realizare BVC 2014
Raportare contabilă la data de 30.06.2014
Bilanţ 2014
Situaţii financiare la bilanţ
Raport auditor extern
Raport anual al administratorilor

Situaţii financiare 2013

Realizare BVC 2013
Raportare contabilă la data de 30.06.2013
Bilanţ 2013
Situaţii financiare la bilanţ
Raport auditor extern
Raport anual al administratorilor

Situaţii financiare 2012

Realizare BVC 2012
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2012
Bilanţ 2012
Situaţii financiare la bilanţ
Declaraţie Georgescu Daniel
Raport auditor extern
Raport anual al administratorilor
Raport asupra sistemului de control managerial

Rapoarte de activitate ale companiei

Raport de activitate 2015
Raport de activitate 2014
Raport de activitate 2013
Raport de activitate 2012

Anticorupţie

Declaraţie privind sprijinirea noii Strategii Anticorupţie 2016-2020
Plan de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Declaraţii avere, interese - arhivă

An 2015 
An 2014
An 2013
An 2012
An 2011