stream  eu 

 Danube STREAM

Danube STREAM – Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management
Program finanțare: Danube Transnational Programme (DTP)
Axa Prioritară: PA 3 –  Conectivitatea în regiunea Dunării
Obiectiv specific: SO 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane
Durata proiectului: 30 luni  (Ianuarie 2017 – Iunie  2019)
Bugetul proiectului: cca. 2,2 MEUR
Rata finanțare: 85% (ERDF, IPA)

   Fiind  un mod de transport sigur și prietenos cu mediu, transportul pe ape interioare este important pentru susținerea creșterii competitivității economice a Europei. Coridorul Dunării, este pilonul principal de transport pentru 10 state din regiunea Dunării, cu o populație de 115 milioane de locuitori. Integrarea progresivă a statelor riverane Dunării în Uniunea Europeană, a dus la crearea de zone economice dinamice și legături comerciale de-a lungul fluviului. Din păcate, potențialul Dunării, ca și cale navigabilă nu este suficient exploatat, din cauza, printre altele, a unor deficiențe în gestionarea căii navigabile (ex: întreținerea infrastructurii și lipsa de informații armonizate privind serviciile disponibile de-a lungul șenalului navigabil).  
   Principalul obiectiv al proiectului Danube STREAM, este un management armonizat, inovativ, eficient și pro-activ de-a lungul Dunării. Datorită structurii liniare de transport a căii navigabile, o singură secțiune cu adâncime insuficienta va limita utilizarea pentru toate rutele de transport care trec prin secțiunea respectivă. Numai cu o infrastructură de trafic specifică și armonizată calitativ, disponibilă de-a lungul întregului coridor navigabil, segmentul de navigație va fi în măsură să ofere servicii de încredere și să conducă la o  activitate rentabilă.
   Obiectivul va fi atins printr-o armonizare a operațiunilor, furnizarea de cooperare strategică continuă și dezvoltarea de servicii de informare asupra șenalului navigabil.
   În plus față de consolidarea standardelor și instrumentelor de lucru comune (ex: cele referitoare la hărțile de navigație și generarea de informații colaterale sau noi aplicații mobile pentru web portalul Fairway Information Services) rezultatele proiectului Danube STREAM, include servicii de informații orientate către utilizatori care permit transferul rapid al informațiilor cu privire la calitatea  infrastructurii căii navigabile. La nivel strategic, cooperarea cu factorii interesați (ecologie, navigație) și coordonarea la nivel politic (EUSDR) sunt activități ale proiectului (ex: interacțiuni comune cu administrațiile de arii protejate în ceea ce privește managementul ecologic al căii navigabile.  
    Proiectul va consolida calitatea infrastructurii  și a serviciilor de întreținere a căii navigabile, rezultând o intensă utilizare a transportului pe ape interioare în regiune.

Danube STREAM va contribui la punerea în aplicare a politicilor bazate pe:
 - Primul domeniu prioritar al Strategia UE pentru Regiunea Dunării  se ocupă cu mobilitatea și transportul, domeniul prioritar 1a, fiind creat special pentru a face față provocărilor de pe apele interioare. Danube STREAM este conceput în așa fel încât să contribuie la una din obiectivele prioritare ale EUSDR PA 1a, respectiv să rezolve “obstacolele privind navigabilitatea având în vedere caracteristicile tehnice ale fiecărei secțiuni a Dunării și afluenții săi și stabilirea unei gestionări eficiente a infrastructurii de cale navigabilă”. Un al doilea obiectiv al PA 1a, îl reprezintă “creșterea transportului de mărfuri pe Dunăre cu 20% până în 2020, față de 2010“, este reflectat de asemenea în metodologia proiectului.
 - Teritorii mai bine conectate este unul din principiile politicii de coeziune teritorială. O mai bună conectare a teritoriilor este una din principalele obiective ale politicii de coeziune teritorială. Rezultatele proiectului vor oferi un cadru pentru dezvoltarea transportului pe ape interioare în regiune, care este cel mai ecologic mod de transport, contribuind la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, unul din cele cinci obiective principale ale  Europe 2020 Strategy.
  - NAIADES II Action Programme intenționează să ajungă la o infrastructură de transport calitativă, care asigură un cadru propice pentru navigație. Proiectul va întreprinde acțiuni cu privire la evoluțiile viitoare în domeniul managementului și întreținerii căii navigabile a Dunării și a principalilor săi afluenți.
 - Directiva Cadru a Apei, va fi respectată în ceea ce privește planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, Astfel, Danube STREAM va da posibilitatea părților interesate de a-și exprima opiniile cu privire la temele specifice ale proiectului.

   Din cele 10 țări riverane Dunării, parteneri din 8 țări vor face parte din proiectul Danube STREAM. Astfel, 7 din cele 8 țări vor acționa ca parteneri de proiect (Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria), în timp ce Germania, va fi implicată ca partener strategic asociat (ASP).
   De Danube STREAM va beneficia, atât sectorul public cât și sectorul privat. Beneficiarii rezultatelor proiectului din sectorul public, includ administrațiile de cale navigabilă, operatorii de ecluze, operatorii RIS, autoritățile navale, ministere și comisii internaționale. Aici sunt acoperite atât zona de transport, cât și zona de protecția a mediului, având în vedere că partenerii vor lucra îndeaproape cu responsabilii zonelor protejate de-a lungul Dunării.
   Părțile interesate, cu importanță mare pentru proiect sunt companiile de navigație, care utilizează, ca rută de transport apele interioare și operează în sectorul privat. Alți factori interesați din sectorul privat care vor beneficia, de asemenea, de îmbunătățirile proiectului  sunt companiile de navigație și logistică, precum și operatorii portuari.

Date de contact:
CN Administrația Canalelor Navigabile SA Constanta, Strada Ecluzei, Nr. 1, Agigea, Persoana de contact: Moren Abdurafi, Telefon: 0732 669661, E-mail: mabdurafi[@]acn[.]ro

Comunicate:

15.11.2017
3.07.2017