1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
2. Organigramă
    Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei 
    

 3. Carieră -  anunţurile posturilor scoase la concurs 

Cerere de înscriere la concurs

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2024:

Motorist în cadrul Departamentului Pilotaj și Flota Tehnică: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval - Siguranța navigației: anunț și bibliografie

 

2023
Expert achizitii publice in cadrul Departament Achizitii: anunt si bibliografie
Consilier in cadrul Departament Dezvoltare si Planificare Afaceri: anunt si bibliografie
Tehnician echipamente de calcul și rețele în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Tehnic Construcții: anunț și bibliografie
Mașinist la instalațiile de turbine hidraulice, în cadrul Stațiilor de Pompare: anunț și bibliografie
Electrician echipamente electrice și energetice, în cadrul Stațiilor de Pompare:  anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartimentului Patrimoniu: anunț și bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Năvodari: anunț și bibliografie.
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț si bibliografie
Specialist PR in cadrul Compartiment Comunicare: anunt si bibliografie
Specialist baze date si retele in cadrul Compartiment IT: anunt si bibliografie
Economist in cadrul Compartiment Audit Intern: anunt si bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Trafic Naval: anunt si bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Trafic Naval - Dispecerat Cernavoda: anunt si bibliografie
Masinist instalatii turbine hidraulice la Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Auditor in cadrul Compartiment Audit Intern: anunt si bibliografie
Specialist PR în cadrul Compartimentului Comunicare: anunț și bibliografie
Pilot în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flota Tehnică: anunț și bibliografie
Maistru electrician la Ecluza Agigea: anunț și bibliografie
Masinist Instalatii Turbine la Ecluza Agigea: anunț și bibliografie
Șofer în cadrul Compartimentului Auto: anunț și bibliografie
Inspector SSM Ecluza Năvodari: anunț și bibliografie.
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț si bibliografie
Economist în cadrul Compartimentului Analize Economice-Tarife: anunț si bibliografie
Marinar in cadrul Compartiment Pilotaj si Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Pilot în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flota Tehnica: anunț și bibliografie
Tehnician IT Ecluza Năvodari: anunt si bibliografie
Analist calitate în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartimentului Administrare Porturi: anunț și bibliografie
Inginer de sistem în informatică în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ  în cadrul Departamentului Proiecte Europene:  anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie
Șofer în cadrul Compartimentului Auto: anunț și bibliografie
Pilot maritim pentru canale navigabile în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flotă tehnică: anunț și bibliografie


2022
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Economist în cadrul Compartiment Aprovizionare: anunț si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ:anunț și bibliografie
Inginer mecanic - Șef Port în cadrul Port PAMN: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartiment Flotă Tehnică: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie 
Mașinist în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Economist în cadrul Departamentului Contabilitate: anunț și bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Management Trafic Naval: anunt si bibliografie
Electromecanic în cadrul Compartimentului Telecomunicații Semnalizări: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Departament Management Ecluze si Statii Pompare: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Patrimoniu: anunț și bibliografie
Masinist la instalatiile de turbine hidraulice Ecluza Cernavoda: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Inginer construcții hidrotehnice în cadrul Departament Diriginți de Șantier: anunț si bibliografie
Inginer în cadrul Compartiment Flotă Tehnică: anunț și bibliografie
Îngrijitori în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Pilot maritim pentru canalele navigabile la Departament Management Trafic Naval: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Economist in cadrul Departament Contabilitate: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Compartiment Masuratori Hidro-Topo: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunt si bibilografie
Jurisconsult în cadrul Departamentului Proiecte Europene: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Agigea: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Fochist în cadrul Compartimentului Energetic Întreținere PRAM: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrare porturi - Port Basarabi: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunț și bibliografie
Mașinist la instalațiile de turbine hidraulice în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Marinari în cadrul Compartimentului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician echipamente electrice şi energetice în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Inginer electromecanic Departament Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie

2021
Conducator autospeciala PSI în cadrul Informatii Clasificate si Situatii de Urgenta: anunt si bibliografie
Cadru tehnic PSI in cadrul Compartiment Informatii Clasificate: anunt si bibliografie
Functionar administrativ, studii superioare, in cadrul Compartiment Auto: anunt si bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Tenician IT la Departament Management Ecluze şi Staţii Pompare: anunt si bibliografie
Muncitor necalificat la Compartiment Întreținere-Reparații: anunț si bibliografie
Masinist instalatii de turbine hidraulice la Ecluza Agigea: anunt si bibliografie
Inginer intretinere si exploatare nave in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliorafie
Controlor trafic în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician contructor instalator AMC în cadrul Compartiment Măsuratori Hidrografice Topografice: anunț și bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Navodari: anunț și bibliografie
Expert achiziții publice în cadrul Departamentului Achiziții: anunț și bibliografie
Electrician si inginer electric in cadrul Compartimentului Energetic si Intretinere PRAM: anunț și bibliografie.
Inginer construcţii în cadrul Departamentului Diriginţi de Şantier - Derulare Contracte: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Departamentului Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie
Juristconsut Compartiment Guvernanță Corporativă: anunț și bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Compartiment Intretinere-Reparatii: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunţ şi bibliografie
Electrician constructor instalator AMC în cadrul Compartimentului Măsurători Hidro TOPO -UCC: anunţ şi bibliografie
Maşinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Sofer in cadrul Compartiment Canal Dunare-Bucuresti: anunt si bibliografie
Capitan fluvial categoria A in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Electrician echipamente electrice si energetice Statii de Pompare: anunt si bibliografie
Tehnician electromecanic durata nedeterminata Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Căpitan fluvial - Serviciul Flotă tehnică: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ - Serviciul Administrativ Depozit: anunţ şi bibliografie
Inginer electromencanic - Serviciul Tehnic: anunţ şi bibliografie
Tehnician în cadrul Biroului Măsurători - Hidrografice Topografice UCC: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ - Depozit: anunţ şi bibliografie
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicaţii  Semnalizări: anunţ şi bibliografie
Fochist în cadrul Serviciului Energetic Întreţinere Sisteme Electrice: anunţ şi bibliografie
Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul Serviciului Prevenire şi Protecţie: anunţ şi bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Biroului Aprovizionare: anunț și bibliografie 
Electricieni echipamente electrice şi energetice în cadrul Staţiilor de Pompare: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Serviciului Tehnic: anunţ şi bibliografie
Ingineri în cadrul Serviciului Patrimoniu: anunţ şi bibliografie

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.