1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
2. Organigramă
    Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei 
    

 3. Carieră -  anunţurile posturilor scoase la concurs 

Cerere de înscriere la concurs

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2024:

Inginer în cadrul Departamentului Construcții Întreținere: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Departamentului Informații clasificate: anunț și bibliografie
Subinginer/ Inginer colegiu în cadrul Departamentului Tehnic: anunț și bibliografie
Inginer mecanic Ecluze si Statii de Pompare: anunt si bibliografie
Motorist în cadrul Departamentului Pilotaj și flotă tehnică: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval - Siguranța navigației: anunț și bibliografie

2023
Expert achizitii publice in cadrul Departament Achizitii: anunt si bibliografie
Consilier in cadrul Departament Dezvoltare si Planificare Afaceri: anunt si bibliografie
Tehnician echipamente de calcul și rețele în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Tehnic Construcții: anunț și bibliografie
Mașinist la instalațiile de turbine hidraulice, în cadrul Stațiilor de Pompare: anunț și bibliografie
Electrician echipamente electrice și energetice, în cadrul Stațiilor de Pompare:  anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartimentului Patrimoniu: anunț și bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Năvodari: anunț și bibliografie.
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț si bibliografie
Specialist PR in cadrul Compartiment Comunicare: anunt si bibliografie
Specialist baze date si retele in cadrul Compartiment IT: anunt si bibliografie
Economist in cadrul Compartiment Audit Intern: anunt si bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Trafic Naval: anunt si bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Trafic Naval - Dispecerat Cernavoda: anunt si bibliografie
Masinist instalatii turbine hidraulice la Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Auditor in cadrul Compartiment Audit Intern: anunt si bibliografie
Specialist PR în cadrul Compartimentului Comunicare: anunț și bibliografie
Pilot în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flota Tehnică: anunț și bibliografie
Maistru electrician la Ecluza Agigea: anunț și bibliografie
Masinist Instalatii Turbine la Ecluza Agigea: anunț și bibliografie
Șofer în cadrul Compartimentului Auto: anunț și bibliografie
Inspector SSM Ecluza Năvodari: anunț și bibliografie.
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț si bibliografie
Economist în cadrul Compartimentului Analize Economice-Tarife: anunț si bibliografie
Marinar in cadrul Compartiment Pilotaj si Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Pilot în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flota Tehnica: anunț și bibliografie
Tehnician IT Ecluza Năvodari: anunt si bibliografie
Analist calitate în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartimentului Administrare Porturi: anunț și bibliografie
Inginer de sistem în informatică în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ  în cadrul Departamentului Proiecte Europene:  anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie
Șofer în cadrul Compartimentului Auto: anunț și bibliografie
Pilot maritim pentru canale navigabile în cadrul Compartimentului Pilotaj și Flotă tehnică: anunț și bibliografie


2022
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Economist în cadrul Compartiment Aprovizionare: anunț si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ:anunț și bibliografie
Inginer mecanic - Șef Port în cadrul Port PAMN: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Compartiment Flotă Tehnică: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departamentului Diriginți de șantier - Derulare contracte: anunț și bibliografie 
Mașinist în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Economist în cadrul Departamentului Contabilitate: anunț și bibliografie
Controlor trafic in cadrul Departament Management Trafic Naval: anunt si bibliografie
Electromecanic în cadrul Compartimentului Telecomunicații Semnalizări: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Departament Management Ecluze si Statii Pompare: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Patrimoniu: anunț și bibliografie
Masinist la instalatiile de turbine hidraulice Ecluza Cernavoda: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Inginer construcții hidrotehnice în cadrul Departament Diriginți de Șantier: anunț si bibliografie
Inginer în cadrul Compartiment Flotă Tehnică: anunț și bibliografie
Îngrijitori în cadrul Compartimentului Administrativ: anunț și bibliografie
Pilot maritim pentru canalele navigabile la Departament Management Trafic Naval: anunt si bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Economist in cadrul Departament Contabilitate: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Compartiment Masuratori Hidro-Topo: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunt si bibilografie
Jurisconsult în cadrul Departamentului Proiecte Europene: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Agigea: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț și bibliografie
Mașinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Fochist în cadrul Compartimentului Energetic Întreținere PRAM: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Administrare porturi - Port Basarabi: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunț și bibliografie
Mașinist la instalațiile de turbine hidraulice în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț și bibliografie
Inginer în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Marinari în cadrul Compartimentului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Agent hidrotehnic în cadrul Departamentului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic în cadrul Departamentului Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Electrician echipamente electrice şi energetice în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Controlor trafic Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Inginer electromecanic Departament Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie

2021
Conducator autospeciala PSI în cadrul Informatii Clasificate si Situatii de Urgenta: anunt si bibliografie
Cadru tehnic PSI in cadrul Compartiment Informatii Clasificate: anunt si bibliografie
Functionar administrativ, studii superioare, in cadrul Compartiment Auto: anunt si bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Tenician IT la Departament Management Ecluze şi Staţii Pompare: anunt si bibliografie
Muncitor necalificat la Compartiment Întreținere-Reparații: anunț si bibliografie
Masinist instalatii de turbine hidraulice la Ecluza Agigea: anunt si bibliografie
Inginer intretinere si exploatare nave in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliorafie
Controlor trafic în cadrul Departament Management Trafic Naval: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician contructor instalator AMC în cadrul Compartiment Măsuratori Hidrografice Topografice: anunț și bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Navodari: anunț și bibliografie
Expert achiziții publice în cadrul Departamentului Achiziții: anunț și bibliografie
Electrician si inginer electric in cadrul Compartimentului Energetic si Intretinere PRAM: anunț și bibliografie.
Inginer construcţii în cadrul Departamentului Diriginţi de Şantier - Derulare Contracte: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Departamentului Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie
Juristconsut Compartiment Guvernanță Corporativă: anunț și bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Compartiment Intretinere-Reparatii: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunţ şi bibliografie
Electrician constructor instalator AMC în cadrul Compartimentului Măsurători Hidro TOPO -UCC: anunţ şi bibliografie
Maşinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Sofer in cadrul Compartiment Canal Dunare-Bucuresti: anunt si bibliografie
Capitan fluvial categoria A in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Electrician echipamente electrice si energetice Statii de Pompare: anunt si bibliografie
Tehnician electromecanic durata nedeterminata Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Căpitan fluvial - Serviciul Flotă tehnică: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ - Serviciul Administrativ Depozit: anunţ şi bibliografie
Inginer electromencanic - Serviciul Tehnic: anunţ şi bibliografie
Tehnician în cadrul Biroului Măsurători - Hidrografice Topografice UCC: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ - Depozit: anunţ şi bibliografie
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicaţii  Semnalizări: anunţ şi bibliografie
Fochist în cadrul Serviciului Energetic Întreţinere Sisteme Electrice: anunţ şi bibliografie
Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul Serviciului Prevenire şi Protecţie: anunţ şi bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Biroului Aprovizionare: anunț și bibliografie 
Electricieni echipamente electrice şi energetice în cadrul Staţiilor de Pompare: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Serviciului Tehnic: anunţ şi bibliografie
Ingineri în cadrul Serviciului Patrimoniu: anunţ şi bibliografie