1) TARIFE SERVICII TRANZITARE

Nr.crt. PRESTAȚIA TARIF  UNITAR [LEI] UM
TARIFE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje în convoi și nave fluviale, ponderat funcție de km. parcurși, indiferent de încărcătură 1,2720 TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă, ponderat funcție de km. parcurși 8,2045 TRN
3 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave tehnice, ponderat funcție de km. parcurși 2,4255 LBD
4 Tarif tranzitare canale navigabile pentru împingătoare și remorchere, ponderat funcție de km. parcurși 1,4964 CP
5 Tarif minim tranzitare cu ecluzare nave 1.333,63 navă/acces
6 Tarif minim tranzitare fără ecluzare nave 666,82 navă/acces
7 Tarif minim tranzitare cu/fără ecluzare nave de agrement 666,82 navă/acces

FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:

1. Manevra nu se taxează și reprezintă mișcarea necesară și inclusă în procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maximă a ansamblului de nave să nu depășească 120 m) pe Canalul Poarta Alba – Midia Năvodari; înseamnă deplasarea între danele aceluiași port, sau în zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.
2. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave de pasageri se va aplica o facilitate constând în reducerea  cu 50 % a tarifului unitar, astfel: 
- de la 2,4255 LEI/LBD,  la 1,2128 LEI/LBD.

3. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave fluviale încarcate cu containere se va aplica tariful de 1,1957 LEI/tona capacitate (reducere cu 6% a tarifului unitar/TC).

 TARIFE PENTRU UTILIZARE INFRASTRUCTURĂ (CHEIAJ):
1 Tarif pentru împingătoare și remorchere 0,0990 LEI/CP/zi
2 Tarif pentru alte nave tehnice 1,6896 LEI/LBD/zi
3 Tarif pentru nave de navigație interioară propulsate și nepropulsate 0,1140 LEI/TC/zi
4 Tarif pentru nave fluvio - maritime 0,8802 LEI/TRN/zi
 
FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU  UTILIZAREA INFRASTRUCTURII (CHEIAJ):

1. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe în situația staționării navelor de pasageri, în porturi sau alte zone dedicate.
2. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe în situațiile în care, din motive neimputabile beneficiarului (agent/armator), respectiv manevre restricționate în porturile Constanța sau Midia, așteptare intrare/ieșire pe/de pe CDMN și CPAMN, așteptare în vederea ecluzării, vânt peste 14 m/sec, ceață densă, pod de gheață (exceptând navele aflate la iernat), navele acestuia sunt obligate să acosteze la estacade, conform dispozițiilor CTO.

  

Tarif pentru nave de pescuit                  353,47   LEI/lună
Tarif de bază pentru serviciul de pilotaj    164,18 LEI/oră
 
 

Precizări cu privire la aplicarea tarifelor:

1. Tarifele nu conțin TVA.
2. Tarifele pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt stabilite pentru traversare totală sau parțială (ponderat în funcție de km. parcurși) a canalelor navigabile.
3. Tarifele se încasează de la fiecare navă pentru o trecere într-un singur sens sau pe convoi (tone capacitate), după caz. Pentru convoaiele formate din una sau mai multe barje care utilizează ca propulsie un împingător sau un remorcher, nava propulsoare nu se taxează. 
4. Stabilirea sumei de plată pentru navele care tranzitează canalele navigabile se face pe baza certificatelor de tonaj și a atestatelor de bord ale navelor, după cum urmează:
a) – pentru navele fluviale de transport marfă pe tonă capacitate (TC);
b) – pentru navele maritime si maritime – fluviale pe tonă registru net (TRN);
c) – pentru navele destinate operațiunilor de remorcare și împingere (care navigă independent sau în convoiul remorcat/împins de o alta navă) pe unitatea de putere – cai putere (CP). În cazul în care în documentele navei, puterea este indicată în alte unități decât cele utilizate la stabilirea sumei de plată, se vor face transformările corespunzătoare.
d) – pentru navele tehnice, instalații plutitoare, nave de pescuit și nave de pasageri, stabilirea sumei de plată se va face pe baza volumului dat de produsul: lungimea maximă x lățimea maximă x pescajul maxim (LBT).
5.  Tariful minim se aplică tranzitărilor a căror valoare, rezultată din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (în funcție de tipul navei), tariful unitar aplicabil și coeficientul calculat pentru distanța parcursă, este mai mică decat tariful propus pentru această prestație. 
6.  Pentru deplasările împingătoarelor și remorcherelor în zonele de intrare pe Canalul Dunăre -Marea Neagră și Canalul Poarta Albă Midia Năvodari (Bief I și Bief III), fără ecluzare se aplică următorul  algoritm de calcul : tarif x cai putere x coeficient de distanță.
7. Stabilirea sumei de plată pentru navele care utilizează infrastructura portuară (staționare, operare, cheiaj), se realizează aplicând tariful unitar în funcție de categoria navelor (TC,TRN, CP, LBT).
8.  Tariful utilizare infrastructură portuară (cheiaj) se aplică pentru numărul de zile de escală. 
9.  Pentru navele care utilizează infrastructura portuară mai puțin de 24 de ore, tarifele  se aplică pentru o zi.
10. Locul de operare reprezintă acea zonă situată pe infrastructura Canalului Dunăre Marea Neagră sau a Canalului Poarta Albă Midia Năvodari, în afara porturilor, care dispune de amenajări permanente pentru acostarea în siguranță a navelor, în vederea efectuării operațiunilor de încărcare/descărcare.
                     

 

2) TARIFE DE INCHIRIERE 

Tariful minim de închiriere se stabilește de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, prin raportare la tariful fundamentat de către CN ACN SA și avizat de C.S.D.N. în baza cheltuielilor din contabilitatea de gestiune a companiei.
Tariful de închiriere aprobat reprezintă tariful minim de pornire a licitației publice cu strigare.
Pe baza tarifului licitat se calculează valoarea chiriei, astfel:
(suprafaţa) MP x (tarif) EURO/ MP / LUNA = (valoare chirie) EURO/ LUNA


3) TARIFE EMITEREA AVIZE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI
A. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDMN și CPAMN
PERSOANE JURIDICE – 1.510,79 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 1.034,97 lei fără TVA
B. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDB
PERSOANE JURIDICE – 2.106,98 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 1.690,64 lei fără TVA


4) TARIF PENTRU ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA carnetelor de lucru în porturi pentru muncitorii portuari – 32,81 lei fără TVA


5) TARIF PENTRU AVIZAREA ANUALĂ A CARNETELOR DE LUCRU în porturi pentru muncitorii portuari – 12,93 lei fără TVA


6) Tarif pentru eliberarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval
(buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor şi magaziilor navelor) - 951,62 lei fără TVA


7) Tarif pentru reavizarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval (buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor și magaziilor navelor) – 237,91 lei fără TVA

8) TARIFE SERVICII APĂ

 # SERVICII Tarif avizat
lei/1000mc
1 TARIF APĂ PRELEVATĂ CPAMN 13,73
2 TARIF APĂ PRELEVATĂ POTABILIZARE 13,72
3 TARIF APĂ PRELEVATĂ STAȚII DE POMPARE 34,95
4  TARIF APĂ PRELEVATĂ ALȚI BENEFICIARI
38,20
5 TARIF APĂ TRANZITATĂ Bief I  0,22
TARIF APĂ TRANZITATĂ  HIDRO 0,73
TARIF APĂ DEVERSATĂ RĂCIRE REACTOARE 1,22
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIVERȘI BENEFICIARI 19,71
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIN STAȚII DE EPURARE 3,33

 

9) Tarife acces permise auto

Consiliul de Administraţie al C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A a aprobat prin Hotărarea nr.20/13.04.2020 acordarea următoarelor măsuri/facilităţi :
-  suspendarea aplicării tarifelor pentru acces permise auto (zilnic, lunar, anual) în Portul Medgidia şi Portul Basarabi, până la data finalizării proiectelor de modernizare.

Arhivă tarife tranzit

Coeficienţi de distanţă
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobată prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificată prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa 1
Tarife valabile pâna la 31.12.2018 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2019 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2020 - Anexa 1, Facilități
Tarife valabile până la 31.12.2021 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2022 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2023 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2024 - Anexa 1