Anunţ de recrutare pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile întreg anunţul

F1 - Cererea de înscriere;
F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate; 
F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor; 
F4 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
F5 - Declarația de interese.

 

Grafic de derulare a procesului de recrutare şi selecţie