Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Index articole

 

1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
2Organigramă
    Actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea companiei 
    

3. Carieră -  anunţurile posturilor scoase la concurs

Cerere de înscriere la concurs

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2021:

Expert achiziții publice în cadrul Departamentului Achiziții: anunț și bibliografie
Electrician si inginer electric in cadrul Compartimentului Energetic si Intretinere PRAM: anunț și bibliografie.
Inginer construcţii în cadrul Departamentului Diriginţi de Şantier - Derulare Contracte: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Departamentului Tehnic Instalaţii şi Echipamente: anunţ şi bibliografie
Juristconsut Compartiment Guvernanță Corporativă: anunț și bibliografie
Ingrijitor in cadrul Compartimentului Administrativ: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Compartiment Intretinere-Reparatii: anunt si bibliografie
Mecanic în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: anunţ şi bibliografie
Electrician constructor instalator AMC în cadrul Compartimentului Măsurători Hidro TOPO -UCC: anunţ şi bibliografie
Maşinist în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Sofer in cadrul Compartiment Canal Dunare-Bucuresti: anunt si bibliografie
Capitan fluvial categoria A in cadrul Compartiment Flota Tehnica: anunt si bibliografie
Electrician echipamente electrice si energetice Statii de Pompare: anunt si bibliografie
Tehnician electromecanic durata nedeterminata Ecluza Ovidiu: anunt si bibliografie
Căpitan fluvial - Serviciul Flotă tehnică: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ - Serviciul Administrativ Depozit: anunţ şi bibliografie
Inginer electromencanic - Serviciul Tehnic: anunţ şi bibliografie
Tehnician în cadrul Biroului Măsurători - Hidrografice Topografice UCC: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Năvodari: anunţ şi bibliografie
Electrician la Ecluza Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ - Depozit: anunţ şi bibliografie
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicaţii  Semnalizări: anunţ şi bibliografie
Fochist în cadrul Serviciului Energetic Întreţinere Sisteme Electrice: anunţ şi bibliografie
Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul Serviciului Prevenire şi Protecţie: anunţ şi bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Biroului Aprovizionare: anunț și bibliografie 
Electricieni echipamente electrice şi energetice în cadrul Staţiilor de Pompare: anunţ şi bibliografie
Inginer electromecanic în cadrul Serviciului Tehnic: anunţ şi bibliografie
Ingineri în cadrul Serviciului Patrimoniu: anunţ şi bibliografie

 


Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2020:
Economist în cadrul Biroului Analize Economice- Tarife: anunț și bibliografie
Casier în cadrul Serviciului Financiar: anunț și bibliografie
Funcționar administrativ în cadrul Portului Basarabi: anunț și bibliografie
Economist în cadrul Serviciului Comercial: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicații Semnalizări: anunț și bibliografie
Electrician în cadrul Portului Medgidia Serviciul Exploatare Porturi : anunț și bibliografie
Economist în cadrul Biroului Salarizare: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunţ şi bibliografie
Inginer mecanic în cadrul Staţii de Pompare: anunţ şi bibliografie
Electrician în cadrul Serviciului Telecomunicaţii Semnalizări: anunţ şi bibliografie
Economist în cadrul Biroului Salarizare: anunţ şi bibliografie
Maşinist în cadrul Formaţiei Întreţinere şi Reparaţii Mecanice:anunţ şi bibliografie
Economist în cadrul Serviciului Patrimoniu : anunţ şi bibliografie
Fochist în cadrul Serviciului Energetic Întreţinere Sisteme Electrice: anunţ şi bibliografie
Spălător autovehicule în cadrul Biroului Auto: anunţ 
Inginer în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunţ şi bibliografie
Inginer navigație în cadrul Serviciului Informațional de Trafic: anunţ şi bibliografie
Maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice în cadrul Ecluzei Agigea: anunţ şi bibliografie
Electrician Port Medgidia în cadrul Serviciului Exploatare Porturi: anunţ şi bibliografie
Şofer auto în cadrul Biroului Auto: anunţ şi bibliografie
Electrician automatizări în cadrul Biroului Măsurători Topografice şi Hidrografice -UCC:  anunţ şi bibliografie
Funcţionar administrativ în cadrul Biroului Aprovizionare: anunţ şi  bibliografie
Electricieni şi maşinist instalaţii  în cadrul Staţiei de Pompare: anunţ , tematică şi bibliografie
Controlor trafic în cadrul Serviciului Informaţional de Trafic: anunț
Funcţionar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă- Cernavodă: anunţ
Electricieni în cadrul Ecluzei Agigea: anunţ
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ Depozit: anunţ
Inginer în cadrul Serviciului Patrimoniu : anunț
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunț
Electrician în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț
Funcţionar Administrativ în cadrul Serviciului Administrativ Depozit: anunţ
Inginer la Serviciu Flotă Tehnică: anunț
Conducator şalupă în cadrul Sericiului Flotă Tehnică:anunț


 

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2019:
Controlor trafic perioada determinată: anunț
Controlor trafic perioada determinată: anunț
Electrician în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Exploatare port Basarabi: anunț
Inginer în cadrul Serviciului Informaţional de Trafic: anunţ
Electricieni în cadrul Staţiei de Pompare Cernavodă: anunţ
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: anunţ
Inginer profil electric în cadrul Serviciului Energetic Intreţinere Sisteme Electrice: anunţ
Funcţionar administrativ - personal în cadrul Serviciului Administrativ şi Depozit: anunț
Electrician în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ
Inginer construcţii hidrotehnice în cadrul Serviciului Construcţii Investiţii: anunţ
Electrician în cadrul Portului Basarabi: anunţ
Electrician în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ
Specialist marketing în cadrul Serviciului Comercial: anunţ
Jurisconsult în cadrul Compartimentului de Securitate Portuară: anunţ
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: anunț
Economist în cadrul Serviciului Financiar: anunț
Ingrijitoare în cadrul Serviciului Administrativ și Depozit: anunț
Controlor trafic în cadrul Serviciului Informațional Trafic: anunț
Economist în cadrul Serviciului Contabilitate: anunț
Mașinist la instalațiile turbine hidraulice în cadrul Ecluzei Cernavodă: anunț
Economist în cadrul Serviciului Construcţii Investiţii: anunţ
Inginer în cadrul Serviciului Tehnic: anunţ
Electrician în cadrul Ecluzei Năvodari: anunţ
Electrician în cadrul Formaţiei Întreţinere Reparaţii Electrice: întregul anunţ

 

Administraţia Canalelor Navigabile scoate la concurs următoarele posturi pentru anul 2018:
Funcţionar administrativ în cadrul Serviciului Administrativ Depozit: întregul anunţ
Electrician în cadrul ecluzei Năvodari: întregul anunţ
Inginer în cadrul Serviciului Patrimoniu : întregul anunţ
Funcționar administrativ în cadrul Compartiment Arhivă: întregul anunț
Electromecanic în cadrul Serviciului Telecomunicaţii: întreg documentul
Funcţionar economic în cadrul Serviciului Administrativ: întreg documentul
Economist în cadrul Serviciului Contabilitate: întreg documentul
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: întregul document
Inginer mecanic - Serviciul Tehnic: întregul document
Dispecer navigaţie - Serviciul Informațional Trafic: întregul document
Inspector mediu - Serviciu Gospodarire Ape - Protecția Mediu:întregul document
Electrician în cadrul Ecluzei Ovidiu: întregul document
Controlor trafic Serviciul Informațional Trafic: întregul document
Funcționar administrativ perioada determinată, funcționar administrativ perioada nedeterminată Compartiment Arhivă: întregul document
Căpitan fluvial în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: întregul document
Inginer construcții hidrotehnice în cadrul Biroului Măsuratori Topografice și Hidrotehnice: întregul document
Economist -Compartiment Guvernanță-Anticorupție: întregul document
Electrician în cadrul Ecluzei Năvodari: întregul document
Controlor trafic (temporar) în cadrul Serviciului Informaţional de Trafic : întregul document
Electrician în cadrul Ecluzelor Ovidiu și Năvodari: întregul document
Conducător autospecială la Biroul Prevenire Situații de Urgență: întregul document
Inspector/pază în cadrul Compartiment Informații Clasificate: întregul document
Funcționar administrativ în cadrul Compartimentului Arhivă: întregul document
Căpitan fluvial în cadrul Serviciului Flotă Tehnică și inginer profil electric în cadrul Ecluzei Cernavodă: întregul document
Servant pompier în cadrul Birou Prevenire Situație Urgență: întregul document
Mecanic mașini utilaje în cadrul Formației Întreținere Reparații Mecanice: întregul anunț
Economist (temporar) - Serviciul Administrativ și Depozit, Mașinist(nedeterminat) - Formație Întreținere și Reparații: întregul anunț
 
 

Economist (temporar) - Serviciul Financiar, Electromecanic - Serviciul Telecomunicaţii : întregul anunţ
Consilier tehnic- Compartiment Consilieri: întreg anunţ
Mașinist- Formația Întreținere Reparații Mecanice: întregul anunț
Funcționar administrativ - Serv. Gospodarire Ape și Protecția Mediului: întregul anunț
Mașinist-Serviciul Administrativ și Depozit: întregul anunț
Economist - Serviciul Administrativ şi Depozit: întregul anunţ
Inginer- Serviciul Pregătire şi Derulare Proiecte: întregul anunţ
Funcționar administrativ Compartiment Arhiva, electrician echipamente electrice și energetice Ecluza Ovidiu: întregul anunț
Inginer Serviciu Constructii-Investitii: intregul anunt
Juristconsult - Serviciul Juridic Contencios: întregul anunţ
Mașinist - Ecluza Năvodari: întregul anunț
Economist - Serviciul Resurse Umane: întregul anunț
Controlor Trafic - Serviciul Informațional de Trafic: întregul anunț
Economist - Serviciul Comercial: întregul anunţ
Șef Birou - Măsuratori Topografice și Hidrografice-UCC: întregul anunț
Marinar- Serviciu Flota Tehnică: întregul anunț
Maşinist - Ecluza Ovidiu: întregul anunţ
Analist calitate din cadrul Serviciului Calitate si Control: întregul anunț
Administrator reţea calculatoare- Serviciul Tehnic: întregul anunţ
Mecanic din cadrul Serviciului Flotă Tehnică: întregul anunț
Economist -Serviciu Achiziții, Funcționar Administrativ pe durată determinată - Birou Aprovizionare: întregul anunț
Inginer Navigație - Serviciul Exploatare Porturi, Controlor Trafic - Serviciul Informațional de Trafic, Inspector Protecția Mediu - Serv. Gospodărire Ape și Protectia Mediului: întregul anunț
Funcționar administrativ pe perioada determinată Compartiment Arhiva: întregul anunț
Electrician Echipamente Electrice și Energetice Nod Hidrotehnic Cernavodă - Stația de Pompare: întregul anunț
Electromecanic telecomunicații din cadrul Serviciului Telecomunicații si Semnalizări: întregul anunț
Controlor trafic Serviciul Informaţional de Trafic: întregul document
Conducător autospecială Biroul Prevenire Situaţii de Urgenţă: întregul document
Motorist Serviciul Flotă Tehnică: întregul document
Economist Serviciul Financiar: întregul document
Tehnician electronica Ecluza Agigea: întregul document
Şofer Biroul Auto: întregul document
Inginer Ecluza Ovidiu: întregul document
Director Executiv la Direcţia Exploatare: întregul document
Juristconsult la Serviciul Pregătire şi Derulare Proiecte: întregul document
Dispecer Serviciul Informaţional de Trafic , Maistru electrician..: întregul document 
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: întregul document
Marinar în cadrul Serviciului Flotă Tehnică: întregul document
Inginer în cadrul Nodului Hidrotehnic P.A.M.N: întregul document
Economist Serviciul Informaţional Trafic: întregul document
Agent hidrotehnic în cadrul Serviciului de Gospodarire Ape: întregul document
Fochist în cadrul Serviciului de Întreținere Sisteme Electrice și Energetice:   întregul document
Mecanic în cadrul Serviciului Flota Tehnica: întregul document
Jurisconsult în cadrul Serviciului Comercial: întregul document
Electrician Echipamente Electrice din Sectorul Staţii Pompare: întregul document
Electrician Echipamente Electrice și Energetice Ecluza Ovidiu: întregul document
Doua posturi:
I. Inginer Serviciul Telecomunicaţii Semnalizări
II. Marinar Serviciul Flotă Tehnică: întregul document
Trei posturi:
I. Doua posturi maşinist la instalaţii turbine hidraulice
II. Post şef echipaj - Serviciul Flotă Tehnica: întregul document
Inginer electromecanic Ecluza Ovidiu: întregul document
Îngrijitor din cadrul Serviciului Administrativ: întregul document
Topograf Biroul Măsuratori Topografice şi Hidrografice - UCC: întregul document
Functionar administrativ - Birou Aprovizionare perioadă determinată, Jurisconsult - Serviciul pregătire, Derulare Proiecte: întregul document
Controlor trafic - Serviciul Informaţional de Trafic, Marinar - Serviciul Flotă Tehnică: întregul document
Economist - Serviciul Achiziţii: întregul document
Economist - Serviciul Pregătire şi Derulare Proiecte Europene: întregul document
 
cerere înscriere concurs