Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

1) TARIFE SERVICII TRANZITARE

Nr.crt. PRESTAȚIA TARIF  UNITAR [EURO] UM
TARIFE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje în convoi și nave fluviale, ponderat funcție de km. parcurși, indiferent de încarcătură 0,3334 TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă, ponderat funcție de km. parcurși 2,3923 TRN
3 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave tehnice, ponderat funcție de km. parcurși 0,9500 LBD
4 Tarif tranzitare canale navigabile pentru împingătoare și remorchere, ponderat funcție de km. parcurși 0,3201 CP
5 Tarif minim tranzitare cu ecluzare nave 203,25 navă
6 Tarif minim tranzitare fără ecluzare nave 149,10 navă
7 Tarif minim tranzitare cu/fără ecluzare nave de agrement 99,89 navă

FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU TRANZITARE NAVE ȘI CONVOAIE:
1. Tarifarea tranzitarii canalelor navigabile de catre barje în convoi și nave fluviale se va aplica în funcție de mărimea convoaielor, indiferent de încărcătura sau starea barjelor (pline sau goale), astfel:
- 0,3260 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 2.500 – 5.999 tone capacitate,
- 0,3248 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 6.000 – 8.999 tone capacitate,
- 0,3179 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 9.000 – 11.999 tone capacitate.
- 0,3136 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj mai mare sau egal cu 12.000 tone capacitate.
Tariful de 0,3334 euro/tonă capacitate ramâne valabil pentru celelalte tipuri de nave și convoaie ce nu se încadrează în categoriile menționate mai sus.
2. Manevra nu se taxează și reprezintă mișcarea necesară și inclusă în procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maxima a ansamblului de nave să nu depășească 120 m) pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari; înseamnă deplasarea intre danele aceluiași port, sau în zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.
3. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave de pasageri se va aplica o facilitate constând în reducerea cu 50 % a tarifului unitar, astfel:
- de la 0,9500 EURO/LBD, la 0,4750 EURO/LBD.
4. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave fluviale încărcate cu containere, se va aplica tariful de 0,3136 euro/tona capacitate, indiferent de mărimea navelor sau convoaielor.
In plus, la tranzitarea canalelor navigabile de către nave fluviale încărcate cu containere, se va adăuga facilitatea de reducere a tarifului cu 3% pentru tranzitarea navelor fluviale cu marfă.
5. Având în vedere condițiile dificile de navigație din perioada în care se înregistrează cote scăzute ale Dunării, în vederea susținerii traficului fluvial de nave, C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. acordă facilități tarifare la tranzitarea navelor cu încărcătură, în condițiile în care se înregistrează cote scăzute ale fluviului, astfel:
     - Cota Cernavodă între – 99 cm și – 50 cm , reducerea tarifelor de tranzitare a navelor cu încărcătură, cu 7%
     - Cota Cernavodă sub – 100 cm, reducerea tarifelor de tranzitare a navelor cu încărcătură, cu 10%.
Facilitățile se acordă începând cu data de 01.08.2022 pentru o perioadă de 3 luni, urmând a se analiza oportunitatea menținerii acestora în funcție de situația cotelor apelor Dunării.

 TARIFE PENTRU UTILIZARE INFRASTRUCTURĂ (CHEIAJ):
1 Tarif pentru împingătoare și remorchere 0,0187 EURO/CP/zi
2 Tarif pentru alte nave tehnice 0,2467 EURO/LBD/zi
3 Tarif pentru nave de navigație interioară propulsate și nepropulsate 0,0211 EURO/TC/zi
4 Tarif pentru nave fluvio - maritime 0,2659 EURO/TRN/zi
 
FACILITĂȚI ȘI REDUCERI TARIFARE PENTRU  UTILIZAREA INFRASTRUCTURII (CHEIAJ):
1. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) pentru navele care ierneaza (noiembrie – martie) minim 30 de zile calendaristice consecutive în porturile aflate în administrarea companiei este de 150 Euro /lună/ navă, fără TVA și se aplică cu condiția solicitării beneficiarului (agent/armator).
2. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) în locuri/puncte izolate de operare este de 150 Euro/ lună/ navă fără TVA  și se aplică cu condiția solicitării beneficiarului (agent/armator).
3.  Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe în situația stationării navelor de pasageri, în  porturi sau alte zone dedicate.
4. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe în situațiile în care, din motive neimputabile beneficiarului (agent/armator), respectiv manevre restricționate în porturile Constanța sau Midia, așteptare intrare/ieșire pe/de pe CDMN și CPAMN, așteptare în vederea ecluzării, vânt peste 14 m/sec, ceață densă, pod de gheață (exceptând navele aflate la iernat), navele acestuia sunt obligate să acosteze la estacade, conform dispozițiilor CTO.
5.  Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) pentru staționarea navelor aflate în reparații pe canalele navigabile, este de 150 euro/lună/navă, fără TVA și se aplică cu condiția solicitarii beneficiarului (agent/armator).
 
Tarif pentru nave de pescuit                  46,96   EURO/lună
 
TAIFE PENTRU SERVICIUL DE PILOTAJ
Tarif de bază pentru serviciul de pilotaj 76,02 EURO/ORA
- Ruta AGIGEA - MEDGIDIA  304,08 EURO/RUTA
- Ruta AGIGEA - BASARABI 228,06 EURO/RUTA
- Ruta AGIGEA- CERNAVODA 380,10 EURO/RUTA
- Ruta NAVODARI - LUMINITA 76,02 EURO/RUTA
- Ruta MEDGIDIA - BASARABI 76,02 EURO/RUTA
- Ruta CERNAVODA - MEDGIDIA 228,06 EURO/RUTA
- Ruta CERNAVODA - BASARABI 228,06 EURO/RUTA

Precizări cu privire la aplicarea tarifelor:

1. Tarifele nu contin TVA.
2. Tarifele pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt stabilite pentru traversare totala sau partiala (ponderat in functie de km. parcursi) a canalelor navigabile.
3. Tarifele se incaseaza de la fiecare nava pentru o trecere intr-un singur sens sau pe convoi (tone capacitate), dupa caz. Pentru convoaiele formate din una sau mai multe barje care utilizeaza ca propulsie un impingator sau un remorcher, nava propulsoare nu se taxeaza. 
4. Stabilirea sumei de plata pentru navele care tranziteaza canalele navigabile se face pe baza certificatelor de tonaj si a atestatelor de bord ale navelor, dupa cum urmeaza:
a) – pentru navele fluviale de transport marfa pe tona capacitate (TC);
b) – pentru navele maritime si maritime – fluviale pe tona registru net (TRN);
c) – pentru navele destinate operatiunilor de remorcare si impingere (care naviga independent sau in convoiul remorcat/impins de o alta nava) pe unitatea de putere – cai putere (CP). In cazul in care in documentele navei, puterea este indicata in alte unitati decat cele utilizate la stabilirea sumei de plata, se vor face transformarile corespunzatoare.
d) – pentru navele tehnice, instalatii plutitoare, nave de pescuit si nave de pasageri, stabilirea sumei de plata se va face pe baza volumului dat de produsul: lungimea maxima x latimea maxima x pescajul maxim (LBT).
5. Tariful minim se aplică tranzitărilor a căror valoare, rezultată din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (în funcție de tipul navei), tariful unitar aplicabil și coeficientul calculat pentru distanța parcursă, este mai mică decat tariful propus pentru aceasta prestatie. 
6. Pentru deplasările împingătoarelor și remorcherelor în zonele de intrare pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă Midia Năvodari (Bief I și Bief III), fără ecluzare se aplica urmatorul  algoritm de calcul : tarif x cai putere x coeficient de distanta.
7. Stabilirea sumei de plata pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara (stationare, operare, cheiaj), se realizeaza aplicand tariful unitar in functie de categoria navelor (TC,TRN, CP, LBT).
8. Tariful utilizare infrastructura portuara (cheiaj) se aplica pentru numarul de zile de escala. 
9. Pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara mai putin de 24 de ore, tarifele  se aplica pentru o zi.
10. Locul de operare reprezinta acea zona situata pe infrastructura Canalului Dunare Marea Neagra sau a Canalului Poarta Alba Midia Navodari, in afara porturilor, care dispune de amenajari permanente pentru acostatrea in siguranta a navelor, in vederea efectuarii operatiunilor de incarcare/descarcare.
11. Punctul izolat de operare reprezinta acea zona situata pe infrastructura Canalului Dunare Marea Neagra sau a Canalului Poarta Alba Midia Navodari, in afara porturilor si a locurilor de operare, unde a fost executata o amenajare, avand caracter temporar, pentru acostarea in siguranta a navelor, in vederea efectuarii unor operatiuni temporare de incarcare/descarcare.
12. Tariful de utilizare infrastructura pentru stationarea navelor aflate in reparatii pe canale navigabile se poate aplica in urmatoarele conditii:
- La solicitarea beneficiarului, pentru o perioada de maxim 6 luni, cu drept de prelungire cu aprobarea conducerii;
- In functie de disponibilitati si in locuri acceptate de administratie;
- Fara ingradirea operatiunilor de incarcare/descarcare sau a altor manevre efectuate de alte nave.
- Prin prezentarea catre administratie a unor documente care atesta stationarea cauzata de reparatia navelor: Documente care atesta lucrarile, Autorizatie emisa de Capitanie privind reparatia navei (Permis de lucru cu focul, autorizatie lucrari motor, etc), dupa caz.
- Tariful se va aplica proportional, in functie de numarul de zile de stationare.

 

2) TARIFE DE INCHIRIERE 

Tarifele minime de inchiriere se stabilesc de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, pentru fiecare bun supus închirierii conform HCA nr. 12/07.04.2016.
Tariful de închiriere aprobat reprezintă tariful minim de pornire a licitației publice cu strigare.
Pe baza tarifului licitat se calculează valoarea chiriei, astfel:
(suprafaţa) MP x (tarif) EURO/ MP / LUNA = (valoare chirie) EURO/ LUNA


3) TARIFE EMITEREA AVIZE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI
A. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDMN și CPAMN
PERSOANE JURIDICE – 966,24 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 461,83 lei fără TVA
B. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDB
PERSOANE JURIDICE – 1.885,32 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 1.342,11 lei fără TVA


4) TARIF PENTRU ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA carnetelor de lucru în porturi pentru muncitorii portuari – 32,81 lei fără TVA


5) TARIF PENTRU AVIZAREA ANUALĂ A CARNETELOR DE LUCRU în porturi pentru muncitorii portuari – 12,93 lei fără TVA


6) Tarif pentru eliberarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval
(buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor şi magaziilor navelor) - 620,81 lei fără TVA


7) Tarif pentru reavizarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval (buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor și magaziilor navelor) – 155,20 lei fără TVA

8) TARIFE SERVICII APĂ

 # SERVICII Tarif avizat
lei/1000mc
1 TARIF APĂ PRELEVATĂ CPAMN 33,09
2 TARIF APĂ PRELEVATĂ POTABILIZARE 31,76
3 TARIF APĂ PRELEVATĂ STAȚII DE POMPARE 54,85
4  TARIF APĂ PRELEVATĂ ALȚI BENEFICIARI
64,26
5 TARIF APĂ TRANZITATĂ Bief I CNE 0,46
TARIF APĂ TRANZITATĂ  HIDRO 0,77
TARIF APĂ DEVERSATĂ RĂCIRE REACTOARE 2,73
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIVERȘI BENEFICIARI 42,24
TARIF APĂ DEVERSATĂ DIN STAȚII DE EPURARE 9,64

 

Arhivă tarife tranzit

Coeficienţi de distanţa
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobată prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificata prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa 1
Tarife valabile pâna la 31.12.2018 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2019 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2020 - Anexa 1, Facilități
Tarife valabile până la 31.12.2021 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2022 - Anexa 1