Denumire contract: Servicii de elaborare documentaţie tehnică de fundamentare pentru 3 statii de epurare la Ecluza Agigea, Ecluza Cernavoda si Ecluza Ovidiu, nou construite de CN ACN SA, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodărire Ape”
CPV:  65120000-0   
Valoare contractată (fără TVA): 12.500,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1808/23.10.2023
Durata contractului: 30 zile
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului:VIREO ENVIROCONSULT SRL