Denumire contract: Instalații de recirculare, filtrare și pompare motorină diesel-generatoare
CPV:  :  42912100-3 
Valoare contractată (fără TVA): 66.900,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1810/23.10.2023
Durata contractului: 19.12.2023
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: GEMOT GRUP SRL