Denumire contract: Sistem de arhivare electronica baza de date arhiva Ecluze si Statii de Pompare
CPV: 48329000-0   
Valoare contractată (fără TVA): 68.485,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1811/26.10.2023
Durata contractului: 15.12.2023
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: GMB COMPUTERS SRL