Denumire contract: Sistem de videoconferință pentru încăperi de dimensiuni medii
CPV: 32232000-8
Valoare contractată (fără TVA): 20.412,84 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1812/26.10.2023
Durata contractului: 27.10.2023
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: GMB COMPUTERS SRL