Denumire contract: Servicii privind planurile de securitate ale instalatiilor portuare - ECLUZE (AGIGEA, CERNAVODA, OVIDIU, NAVODARI)
CPV: 71356200-0
Valoare contractată (fără TVA): 49.000,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1813/31.10.2023
Durata contractului: 27.10.2023
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS SRL