Denumire contract: Servicii întreținere toalete ecologice
CPV: 90000000-7
Valoare contractată (fără TVA): 10.452,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 
Contract nr. 1815/03.11.2023
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: SC ENVIROTECH SRL