ue              gv        istr

                                                                                         10642/ 24.05.2022, Constanța

C.N. A.C.N. S.A. comunică stadiul de elaborare al studiului de fezabilitate pentru consolidarea malurilor canalelor navigabile ale Dunării


        Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. comunică stadiul de implementare al proiectului “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre-Marea Neagră și Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”, Cod SMIS 2014+134340.
      Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru creșterea siguranței navigației, asigurarea stabilității versanților și malurilor canalelor navigabile și posibilitatea creșterii vitezei de navigație pe acestea fără a periclita malurile secțiunii udate a pereului din piatra brută.
       Proiectul a inclus elaborarea de expertize tehnice pentru costrucțiile, amenajările hidrotehnice, drumurile și podurile amplasate de-a lungul canalelor Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia, Năvodari. De asemenea, s-au desfășurat și activități pentru elaborarea studiilor batimetrice, studiilor geotehnice și studiilor de analiză și stabilitate a malurile pentru ambele canale navigabile. Au fost obținute toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism de la institutiile emitente.
        Asocierea AQUAPROIECT SA - BIROUL DE CONSULTANȚĂ PROIECTARE ÎN CONSTRUCȚII SRL – Lider de asociere AQUAPROIECT se află în etapa de finalizare a studiului de fezabiltate în care soluțiile tehnice adoptate pentru lucrările de consolidare a malurilor și reabilitare a apărărilor de maluri au avut la bază informațiile și recomandările studiilor, expertizelor și avizelor obținute în etapele precedente.
        Valoarea totală a proiectului este de 12 597 290.56 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 10 602 704 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Comisia Europeană este de 9 012 298.40 lei.
      Menționăm că proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.

 

 

Responsabil Comunicare: Mihaela Coroiu, tel 0724 28 28 31