05-Oct-2009

Modernizarea sistemului de măsurători topohidrografice pe cele două canale reprezintă o necesitate funcţională pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului pe cele două canale. În prezent, echipamentele pentru măsurători topohidrografice sunt depăşite tehnic şi cu  eficienţă redusă, necesită cheltuieli materiale mari de întreţinere şi funcţionare, cheltuieli care ar putea fi evitate prin înlocuirea echipamentelor învechite cu echipamente de actualitate, ne informează directorul general al A.C.N., Valentin Zeicu.
 Obiectivul general al proiectului este asigurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă pe canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari, prin monitorizarea adâncimilor de navigaţie în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al POS-T respectiv sprijinirea dezvoltării transportului durabil prin îmbunătăţirea siguranţei traficului. De asemenea obiectivul proiectului îndeplineşte obiectivul Axei prioritare 3 respectiv creşterea gradului de siguranţă a traficului pe canalele navigabile.
 Obiectivul specific al proiectului este realizarea unui sistem de măsurători topohidrografice pentru Canalul Dunăre – Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari care va sta la baza monitorizării cotelor de adâncime şi a lucrărilor de dragaj pentru asigurarea şi menţinerea gabaritelor de navigaţie şi pentru desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei pe cele două canale.
Sistemul de măsurători topohidrografice cuprinde două componente:
- o navă de dimensiuni relativ mici (lungime 15 – 16 m, lăţime 5m, pescaj maxim 1 m, autonomie 10 ore). Pe puntea principală nava va avea o cabină de comandă şi o cabină de lucru pentru activitatea de măsurători;
- un grup de echipamente şi software necesare pentru gestionarea informaţiilor transmise de echipamente, prelucrării acestora, calculul volumelor de apă şi a materialelor de dragat, prelucrarea datelor. Ansamblul este format din  următoarele elemente: sistem hidroacustic pentru măsurarea adâncimii, sistem hidroacustic pentru profilarea straturilor de sediment, sistem de poziţionare cu precizie, senzori de mişcare, unitatea de procesare cu pogramele necesare, programe software necesare pentru pregătirea şi realizarea cercetării hidroacustice, programele necesare post procesării.
Directorul general al Administraţiei Canalelor Navigabile, Valentin Zeicu, declară: Prin acest proiect se asigură condiţiile de urmărire, cunoaştere şi interpretare corectă a evoluţiei cotelor de adâncimi în canal, conducând la optimizarea lucrărilor de dragaj pentru întreţinere, pentru creşterea siguranţei navigaţiei pe canale.
Monitorizarea adâncimilor de navigaţie este o cerinţă impusă de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, Legea Apelor 107/1996, Legea 466/2001 privind siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice. De asemenea prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere al CDMN şi CPAMN este obligatoriu monitorizarea permanentă a adâncimilor de navigaţie.
"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro"
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"