01-Mar-2012

C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de furnizare pentru achiziţia de echipamente informatice şi licenţe în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
intreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de furnizare pentru achiziţia de mobilier aferent proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
intreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de servicii pentru achiziţia de materiale publicitare în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a finalizat contractul de furnizare pentru achiziţia de echipamente informatice şi licenţe în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a finalizat  contractul de furnizare pentru achiziţia de mobilier aferent proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
întreg articolul
 C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de servicii pentru organizarea de evenimente in cadrul proiectului  “Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei”
întreg articolul
 C.N. A.C.N.  S.A. a semnat pe data de 22  iunie 2012 contractul de finanţare  aferent proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”.
întreg articolul
Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a atribuit contractul de servicii nr. 789/21.06.2012 aferent proiectului „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” pentru achiziţia serviciilor de realizare de materiale audio-video, firmei  S.C. CREATIVE COMMUNICATIONS SRL, în urma unei achiziţii directe. Criteriul de atribuire l-a reprezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
întreg articolul
Compania Naţională “Administraţia Canalelor Navigabile”– S.A. Constanţa vă invită joi, 30 august a.c., ora 11.00, la o conferinţă de presă
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de lucrari in cadrul proiectului  “Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei”
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de furnizare pentru obiecte de inventar si consumabile birou in cadrul proiectului  “Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a finalizat contractul de furnizare pentru obiecte de inventar şi consumabile birou în cadrul proiectului  “Modernizarea sistemului de gospodarire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”
întreg articolul
Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” S.A. a atribuit
contractul de servicii nr. 866/10.12.2012 aferent proiectului „Modernizarea sistemului de
gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de
monitorizare a calitatii apei” pentru servicii de consultanta pentru administrarea
contractului de executie si verificarea executiei lucrarilor.
întreg articolul
C.N. A.C.N. S.A. a finalizat în luna august 2014 contractul de lucrări  din cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial-Transport 2007-2013
întreg articolul
Joi, 25 septembrie 2014, orele 10.00, C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. vă invită la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului „Modernizarea Sistemului de Gospodărire Calitativă a Apei din Canalele Navigabile, prin Montarea de Staţii Automate de Monitorizare a Calităţii Apei”.
întreg articolul
Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a finalizat contractul de servicii nr. 789/21.06.2012 aferent proiectului „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” pentru achiziţia serviciilor de realizare de materiale audio-video, încheiat cu  S.C. CREATIVE COMMUNICATIONS SRL, în data de 30 septembrie 2014.
întreg articolul
 Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a finalizat contractul de servicii nr. 778/24.05.2012 aferent proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” pentru achiziţia de materiale publicitare, încheiat cu  S.C. MADS SMART SRL Constanţa, în data de 30 septembrie 2014.
întreg articolul
Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a finalizat contractul de servicii nr. 781/29.05.2012 aferent proiectului „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” pentru achiziţia serviciilor de organizare a evenimentelor, încheiat cu  S.C. CONTINENTAL HOTELS SRL sucursala Constanţa – Hotel IBIS, în data de 30 septembrie 2014.
întreg articolul
Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a finalizat  contractul de servicii nr. 866/10.12.2012 din cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din Canalele navigabile prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”, încheiat cu S.C. SMART TELECOM CONSULTING S.R.L., întreg articolul
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. a realizat recepţia finală întreg articolul