Denumire contract : „Servicii de telefonie, date, fixe si mobile”
Cod CPV: 64210000-1 – Servicii de telefonie și de transmisie date
64212000-5 – Servicii de telefonie mobilă
Valoare contractată (fără TVA): 68.638,84,00 lei
Tipul procedurii: achizitie directă
Număr oferte primite: 1
Contract nr. 1742A / 12.12.2022
Durata contractului: 12 luni
Numele operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului: VODAFONE ROMANIA SA